Մայրենիի օրեր

Նկարագրությունը: Լեզուն ավելին է, քան հաղորդակցման միջոցը: Մայրենի լեզվի արժևորումը ազգային ինքնության պահպանման ու անհատականության ձևավորման կարևոր գործոն է: 2000 թվականից փետրվարի 21-ը նշանավորվեց՝ դառնալով մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման և գործածության աջակցման օր: Մայրենի լեզվի միջազգային օրը 2005 թվականից նշվում է նաև Հայաստանում:

Կրթվող յուրաքանչյուր սերունդ դասավանդողի համար ուսումնական միջավայր է բերում նոր խնդիրներ ու դժվարություններ, սակայն սովորողին մայրենի լեզվի կենսական կարևորության գաղափարը փոխանցելը, կարելի է ասել, անփոփոխ մարտահրավեր է: Լավագույն առիթն էլ փետրվարի 21-ը ուսումնական գործընթաց տեղափոխելն ու իրապես նշելն է:

Նպատակը: Կրթահամալիրի բոլոր օղակներում փետրվար-մարտ ամիսներին իրականացվում են մայրենիին նվիրված տարբեր նախագծեր, որոնք կարող են լինել անհատական, խմբային, տարատարիք: Դրանց հիմնական նպատակն է հիշատակված տոնի պատմությանն ու խորհրդին ծանոթանալը, հայերենի տարբեր շերտերին անդրադառնալը, մայրենի լեզվի պահպանման խնդիրը արժևորելը, լեզվի զարգացման միտումները ուսումնասիրելը, լեզուն որպես մշակութային արժեք ընկալելը, պահպանելը:

Խնդիրներն են մայրենի լեզվի հետ կապված ուսումնասիրությունների իրագործումը, մայրենի լեզվի տարբեր իրողությունների, խնդիրների հետ կապված քննարկումների կազմակերպումը, տոնի նշանավորումը:

Ժամանակացույցը: «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը, ըստ ուսումնական օրացույցի, փետրվարի կեսերից մինչ մարտի կեսերը (ամեն տարի տրվում է հստակ ժամանակահատված) տոնում է մայրենի լեզվի օրերը: Նախագծերը, պայմանավորված ծավալով, այլ առանձնահատկություններով, կարող են ավելի երկար ժամանակահատված ընդգրկել: Սովորաբար մայրենի լեզվի օրերին հատկացված ժամանակում ներառվում է նաև փետրվարի 19-ը, որը սովորողների հետ հնարավորինս բովանդակալից ենք դարձնում տարբեր նախաձեռնություններով: Փետրվարի 21-ին ունենում ենք փոքր ժողովուրդների և նրանց մայրենի լեզվի, տոնի վերաբերյալ տարաբնույթ տեսանյութեր, ռադիոհաղորդումներ: Փետրվարի 22-ից մարտի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում շարունակվում են նախագծային աշխատանքները, հոդվածների թողարկումներ, վարպետության դասեր, կլոր սեղան-քննարկումների, մրցույթների կազմակերպում, լրաքաղ, իսկ մարտի 7-ին նշվում է Հայոց լեզվի օրը։

Մասնակիցներ: Նախագծային աշխատանքներին մասնակցում եմ դասավանդողները, սովորողները, ծնողները և ընտանեկան դպրոցի այլ ներկայացուցիչներ, հյուրեր, այլ հետաքրքրվողներ: Դասավանդողն առավելապես խորհրդատուի և աշխատանքները համակարգողի գործառույթներն է իրագործում, թեպետ կարող է նաև իր ակտիվ մասնակցությունն ունենալ` տեսանյութեր ու ռադիոնյութեր պատրաստելով և այլ աշխատանքներով:

Իրականացման ընթացքը

 • Նախագծերի քննարկում սովորողների հետ, առաջարկությունների գրանցում,
 • Ժամկետների, աշխատանքների ճշգրտում, մշակում, աշխատանքի բաժանում,
 • Ըստ նախասիրությունների` մայրենիին առնչվող որևէ հարցի ուսումնասիրություն,
 • Ընտանեկան, խմբային, անհատական ընթերցումներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ,
 • Մայրենիին առնչվող քննարկումներ, բանավեճեր, հանդիպումներ,
 • Քաղաքային թափառումներով օրվա նշանավորում,
 • Պատրաստի նյութերի տարածում համացանցում, նախագծի հանրայնացում՝ համացանցային ֆլեշմոբների միջոցով,
 • Նախագծերի լուսաբանում, ներկայացում կայքում, սովորողների և ուսուցչի բլոգներում:

Աշխատանքային ուղղությունները

 • Ընթերցանություն
 • Թարգմանական և ստեղծագործական աշխատանքներ
 • Լեզվաբանական խաղ-մրցույթներ
 • Ֆլեշմոբային առաջադրանքների մշակում
 • «Կլոր սեղան»-քննարկումներ
 • Վարպետության դասեր
 • Տեսադասեր
 • Աուդիո-, տեսա-, ռադիոնյութեր
 • Լեզվաբանական ուսումնասիրություններ. հոդվածներ
 • Հայերենի օլիմպիադաների, մրցույթների մասնակցության նախագծեր
 • Ճամփորդություններ Հայաստանի մարզերում, բարբառների, տեղանունների
  (աշխարհագրական անուններ՝ գետա- լճանուններ, լեռնանուններ, լեռնացքների, քարանձավների, գյուղերի ու քաղաքների անունների և այլն) ուսումնասիրություն

Թեմաները

 • Հայերենի ծագումը, հնդեվրոպական լեզու, դրա տրոհումից առաջացած լեզուներ (տարժամանակյա և համաժամանակյա ուսումնասիրություն)
 • Հայոց լեզվի այսօրվա վիճակը
 • Հայերենն իր երկու ճյուղերով՝արևելահայերեն և արևմտահայերեն
 • Ազգային փոքրամասնությունները Հայաստանում
 • Լեզվի պետական տեսչության դերը
 • Հեռուստատեսության ուժը. Սպասումներ և իրականություն
 • Հայերենը՝ մտածողության ձև, ձոն մայրենի լեզվին, ասույթներ, ասացվածքներ լեզվի մասին
 • Լեզու և հայրենասիրություն, լեզու և ազգային ինքնաճանաչություն
 • Ազգային լեզու և համացանցային լեզու
 • Գրաբարաբանությունները ժամանակակից հայերենում
 • Օտարաբանությունները հայերենում. մաքրամոլությո՞ւն, թե՞…
 • Փոխառյալ բառերը հայերենում
 • Հայոց տեղանունների (բնականուններ, ջրանուններ, մանրատեղանուններ և այլն) վերլուծությունը
 • Դարձվածքների, շրջասությունների ու թևավոր խոսքերի առաջացման աղբյուրները
 • Բառապաշար և ոճ
 • Հայերենի բարբառները. պատումներ բարբառներով
 • Լեզվական սխալներ, խախտումներ
 • Աճառյանի աշխատությունները
 • Այլ թեմաներ։

Նախակրթարանների նախագծային գործունեությունը: Նախակրթարաններում այս օրերին աշխատանքների հիմնական նպատակն է զարգացնել սաների խոսքային ապարատի երեք օրգանները՝ ուղեղը, ականջը և լեզուն, սովորեցնել լսել հարցը, հասկանալ, բացատրել, կարողանալ անկաշկանդ, կապակցված խոսել, զարգացնել տրամաբանությունն ու երևակայությունը։ Զարգացնել իրականությունը խոսքով վերարտադրելու կարողությունը։ Երեխաներին հաճախակի տրվում են հարցեր, զարգացնում նրանց բանավոր խոսքը: Օրվա ընթացքում դաստիարակները հետևում եմ երեխաների քչփչոցներին, խաղերին, զրույցներին՝ հետաքրքիր թեմաների ժամանակ միջամտում են և որոշ հարցեր տալիս։ Սխալ արտասանած բառերը շտկվում են, ոչ հայերեն բառերի հայերեն տարբերակն է մատուցվում, անընդհատ խոսելով՝ զարգացնում են բանավոր խոսքը, ստեղծագործելու, հորինելու կարողությունը, միմյանց զիջելու, լսելու կարողությունը, ցածր խոսելու ունակությունը։ Արդյունքը դառնում է երեխաների խոսքը սղագրված, հետաքրքիր տեսանյութով, պատումով (օրինակ 1, 2, 3):

Կրտսեր օղակի նախագծային գործունեությունը: Կրտսեր դասարաններում մայրենիի օրերին իրականացվող նախագծերի հիմնական խնդիրներն են են սովորողի բանավոր ու գրավոր խոսքի, մեդիահմտությունների զարգացումը: Առաջին դասարանում այս շրջանը զուգորդվում է թումանյանական նախագծերի և բառուսուցման փուլի ավարտի հետ։ Որպես ստուգատեսային կետեր առանձնացվում են հետևյալները․

 • Բառուսուցման էլեկտրոնային փաթեթների ներկայացում
 • Սովորողների կողմից թումանյանական հեքիաթների հատվածաբար ընթերցում
 • Թումանյանական լեզվի յուրացում, անծանոթ բառերի բացատրություն
 • Թումանյանական լեզվով նոր հեքիաթի ստեղծում

Կրտսեր մյուս դասարաններում հիմնականում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները.

 • Քննարկումներ, զրույցներ տոնի ծագման, խորհրդի մասին,
 • Սովորողների հետ շարունակում ենք ստեղծել տարբեր ստեղծագործությունների, ինչպես նաև շուտասելուկների, սուտասելուկների, առած-ասացվածքների, հանելուկների տեսա և աուդիո տարբերակները,
 • Սկսում ենք ուսումնասիրել, հավաքել, թե ընտանիքներում տատիկ-պապիկները, հարազատները ինչ բարբառով են խոսում, որ բառին որ բարբառով ինչ են ասում: Հավաքում ենք ընտանեկան հարցազրույցներ, բարբառներով ընթերցարաններ,
 • Շրջակա միջավայրը (խանութներ, ցուցատախտակներ)` որպես ընթերցարան ,
 • Էլեկտրոնային այբբենարանների ստեղծում,
 • Ուսումնասիրում ենք հայերենի տարբեր շերտերը,
 • Ծանոթանում ենք հին հայերենին՝ գրաբարին,
 • Ձեռք ենք բերում թարգմանչական կարողություններ:

Թեմաները, ուղղությունները

 • Հայերենը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի ճյուղ
 • Հայերենի զարգացման փուլերը
 • Հայերենի բարբառները
 • Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի գյուտը
 • Գրաբարյան ասույթների,աղոթքների, շարականների փոխադրում
 • այլ

Աշխատանքները հրապարակվում են սովորողների անհատական-դասարանական բլոգներում (օրինակ 1, 2, 3):

Միջին օղակի նախագծային գործունեությունը: Միջին օղակում ուսումնական-հետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղությունները հետևյալներն են.

 • Մայրենի լեզվի օրը
 • Հայոց լեզու. ճյուղերը
 • Լեզվի զարգացման փուլերը
 • Ժարգոնային բառեր իմ միջավայրում. ուսումնասիրել, ներկայացնել
 • Իմ բարբառը, ներկայացնել որևէ բարբառ, որով խոսում եք դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամներից մեկը . նախընտրելի է այդ բարբառով որևէ ձայնագրության ներկայացում
 • Որևէ բարբառով հեքիաթի կամ պատմության ձայնագրում կամ տեսագրում 
 • Մաքրամոլությո՞ւն, թե՞ ծիծաղելի բառեր, բերել օրինակներ, ներկայացնել կարծիք
 • Բառապաշարի շերտը. ուսումնասիրություն
 • Իմ բառապաշարը . արդյոք խոսում եմ գրական հայերեն։
 • Մայրենիի օրերին ընդառաջ անում ենք թարգմանություններ՝ ուղղված համացանցի հայերեն շտեմարանի հարստացմանը
 • Բառարանային աշխատանքներ
 • Գրաբարյան, բարբառային ընթերցարանների ստեղծում
 • այլ

Նախագծի ավարտին արված աշխատանքները հավաքվում են, ամփոփվում, հրապարակվում դասավանդողի բլոգում, ենթակայքում, այլ մեդիահարթակներում (օրինակ 1, 2, 3):

Ավագ օղակի նախագծային գործունեությունը: Ավագ դպրոցում նախագծային աշխատանքների հիմնական նպատակներն են` հայերենի տարբեր շերտերին անդրադառնալը, մայրենի լեզվի պահպանման խնդիրը արժևորելը, լեզվի զարգացման միտումները ուսումնասիրելը, լեզուն որպես մշակութային արժեք ընկալելը, պահպանելը, ներկայացնելը: Աշխատանքների ուղղությունները հետևյալներն են.

 • Հայերենի ծագումը, հնդեվրոպական լեզու, դրա տրոհումից առաջացած լեզուներ (տարժամանակյա և համաժամանակյա ուսումնասիրություն)
 • Հայերենն իր երկու ճյուղերով՝արևելահայերեն և արևմտահայերեն
 • Հայերենը՝ մտածողության ձև, ձոն մայրենի լեզվին, ասույթներ, ասացվածքներ լեզվի մասին
 • Ազգային լեզու և համացանցային լեզու
 • Գրաբարաբանությունները ժամանակակից հայերենում
 • Օտարաբանությունները հայերենում. մաքրամոլությո՞ւն, թե՞…
 • Փոխառյալ բառերը հայերենում
 • Լեզվական սխալներ, խախտումներ
 • Օտարաբանությունները և բառագործածության սխալները.  մամուլ, հեռուստատեսություն
 •  Բառարանային հետազոտական աշխատանք- թումանյանական, տերյանական
 • գրաբար ընթերցումներ-Ուսումնական ժամերգություն
 • բարբառային ընթերցումներ-Թումանյան «Անեկդոտներ Լոռվա կյանքից»
 • կարդում ենք Թումանյան, Տերյան, Չարենց
 • մայրենի լեզուն որպես այլ մշակույթների ծանոթանալու միջոց-հնդկական մշակույթ. Մահաթմա Գանդի
 • այլ

Նախագծի ավարտին արված աշխատանքները հավաքվում են, ամփոփվում, հրապարակվում դասավանդողի բլոգում, ենթակայքում, այլ մեդիահարթակներում (օրինակ 1, 2, 3):

Քոլեջի նախագծային գործունեությունը:

 • Լեզուն` որպես հաղորդակցության միջոց
 • Հայերենի տեղը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում
 • Լեզվի զարգացման փուլեր` գրաբար, միջին հայերեն,աշխարհաբար արևելահայերեն և արևմտահայերեն
 • Գրական լեզու,  խոսակցական լեզու, բարբառներ
 • Լեզուն և  պատկերավորման արտահայտությունները` դարձվածքներ, թևավոր խոսքեր

Նախագծի ավարտին արված աշխատանքները հավաքվում են, ամփոփվում, հրապարակվում դասավանդողի բլոգում, ենթակայքում, այլ մեդիահարթակներում (օրինակ 1, 2):

Օրինակներ կրթահամալիրի կայքում, ենթակայքերում, «Դպիր»-ում Մայրենի լեզվին նվիրված նյութերից

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s