Մայրենի, 6-6, 22.11.2019

Առաջին դասաժամ

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՏԵՔՍՏԻ ՀԵՏ

Լույսի մի բարակ փուն. ճեղ.եց խավարը Ինձ տիրեց վախի ու հետաքրքրու.յան զգացում և ես առաջ գնացի դեպի քարան.ավի խորքը Այնտեղի գա.տնի դուռը բացվել էր Ուրեմն այստեղից էին նրանք ներսուդուրս անում Հիմա եր. ամեն ինչ պարզ էր ինձ համար կարող էի առա. գնալ Մի քանի վա.րկյան հետո ես քայլում .ի ստորգետնյա մի.անցքով

  1. Լրացնում ենք տեքստում բաց թողնված տառերը:
  2. Կետադրում ենք տեքստը:
  3. Շարունակում ենք տեքստը, մինչ այն կդառնա ամբողջական պատմություն:
  4. Տեքստում ավելացնում ենք որևէ դարձվածք:
  5. Վերնագրում ենք պատմությունը:
  6. Տեքստից ընտրում ենք հինգ բառ և նշում՝ այն կազմությամբ ինչ տեսակի է, այսինքն՝ պարզ, ածանցավոր, բարդ, բարդածանցավոր:
  7. Տեքստից ընտրում ենք հինգ բառ ու գրում դրանց բառակազմական բանաձևերը և արտահայտում այդ բառերը բառակապակցություններով:
  8. Տեքստից ընտրում ենք հինգ բառ ու գրում դրանց հոմանիշները:
  9. Գտնում ենք ու գրում պատմության մեջ եղած հնչյունափոխված բառերը ու նշում, թե որ հնչյունը ինչ է դարձել:

Երկրորդ դասաժամ

Սա էլ շաբաթ և կիրակի օրերի համար:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s