Իմ անհատական աշխատաժամանակը

Չորրորդ ուսումնական շրջան

Մարտի 27-31-ի աշխատաժամանակ

Մարտի 27

 • 9։00- 9։20՝ ընդհանուր պարապմունք
 • 9:20-10:00՝ քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդով` ապրիլյան ուղեցույց, “Ձոն” ստուգատեսի ամփոփում, ապրիլի 5-ի ցուցահանդեսի վերաբերյալ, մատենավարություն, մարտ ամսվա ամփոփում
 • 10:00-11:00-պարտեզապուրակային գործունեություն, կաբինետների մաքրում
 • 11:00-12:20-աշխատանք փոքր խմբերով՝ մայիսյան հավաքի նախագծեր, մատենավարություն, բլոգային աշխատանք
 • 12։20-12։50՝ ընդմիջում
 • 13։00-14:00՝ Մայրենիի լաբորատորիայի հավաք
 • 14։00-ից՝ անհատական աշխատանք

Մարտի 28

 • 9։00- 9։20՝ ընդհանուր պարապմունք
 • 9:20-10:00՝ քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդով՝ Մայիսյան հավաք
 • 10:00-11:00-պարտեզապուրակային գործունեություն, կաբինետների մաքրում
 • 10:12:30՝ Անհատական աշխատանքներ
 • 11:00-12:20-աշխատանք փոքր խմբերով՝ մայիսյան հավաքի նախագծեր, մատենավարություն, բլոգային աշխատանք
 • 12։20-12։50՝ ընդմիջում
 • 13։00-14:00՝ հավաք նախագծային խմբերով
 • 14։00-ից՝ անհատական աշխատանք

Մարտի 29

Մարտի 30

 • 9։00- 9։20՝ ընդհանուր պարապմունք
 • 9:20-10:00՝ քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդով
 • 10:00-11:00-պարտեզապուրակային գործունեություն, կաբինետների մաքրում
 • 10:12:30՝ Անհատական աշխատանքներ
 • 11:00-12:20-աշխատանք փոքր խմբերով՝ մայիսյան հավաքի նախագծեր, մատենավարույուն, բլոգային աշխատանք
 • 12։20-12։50՝ ընդմիջում
 • 13։00-14:00՝ հավաք նախագծային խմբերով
 • 14։00-ից՝ անհատական աշխատանք

Մարտի 31

 • 9։00- 9։20՝ ընդհանուր պարապմունք
 • 9:20-10:00՝ քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդով
 • 10:00-11:00-պարտեզապուրակային գործունեություն, կաբինետների մաքրում
 • 11:00-12:20-աշխատանք փոքր խմբերով՝ մայիսյան հավաքի նախագծեր, մատենավարույուն, բլոգային աշխատանք
 • 12։20-12։50՝ ընդմիջում
 • 13։00-14:00՝ հավաք նախագծային խմբերով
 • 14։00-ից՝ անհատական աշխատանք

Երրորդ ուսումնական շրջան

Անհատական աշխատաժամանակ

Երկրորդ ուսումնական շրջան

Դեկտեմբերի 26-ից հունվարի 5-ի աշխատաժամանակ

Դեկտեմբերի 26

9:00-9:30ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում

9:30-ից— քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդներով

11:00— անհատական աշխատանք բլոգում (իմ դասասենյակ)

12։00-13:30-անհատական աշխատանք բլոգում (իմ դասասենյակ)

13։40Մայրենիի լաբորատորիա — 3-2 կաբինետ

13։40-14։30-անհատական աշխատանք բլոգում

Դեկտեմբերի 27

9:00-9:30ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում

9:30-ից— քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդներով

11:00-12։00- անհատական աշխատանք բլոգում (իմ դասասենյակ)

13:00-13:00-մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում

13։40Մայրենիի լաբորատորիա — 3-2 կաբինետ

13։40-14։30-անհատական աշխատանք բլոգում

14:30-13։30-գրական ակումբ

Հոկտեմբերի 24-28-ի աշխատաժամանակ

Հոկտեմբերի 24-26` Աշնանային Արատես

Հոկտեմբերի 27

 • 9:00-10:00-բակային, երկրագործական  աշխատանքներ, տարածքների մաքրում
 • 10:00-11:00-հավաք մանկավարժական խմբերով՝ գնահատումը Միջին դպրոցում, քննարկում, կարգի լրամշակում
 • 11:00-12:00- աշխատանք մասնախմբերով
 • 12:00-12:30-ընդմիջում
 • 12.30-13.00-ընդհանուր պարապմունք
 • 13.00- 14:00 — սովորողների հոկտեմբերյան աշխատանքների ամփոփում, գնահատում
 • 14:00-15:00-ինքնակրթության աշխատանքներ:

Հոկտեմբերի 28

 • 9:00-10:00-բակային, երկրագործական  աշխատանքներ, տարածքների մաքրում
 • 10:00-11:00-հավաք մանկավարժական խմբերով՝ գնահատումը Միջին դպրոցում, քննարկում, կարգի լրամշակում
 • 11:00-12:00-աշխատանք փոքր խմբերով, մատենավարություն
 • 12:00-12:30-ընդմիջում
 • 13.00- 14:00-աշխատանք մասնախմբերով
 • 14:00-15:00-ինքնակրթության աշխատանքներ:
 • 15:15-16:00 ուրբաթ համերգ

Երրորդ ուսումնական շրջանի աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 29-սեպտեմբերի 2-ի աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 29

 • 9։00-9։15-առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
 • 9։30-10։30-Գագարին 2022 ֆուտբոլային գավաթի նախընտրական խաղ
 • 9։15-10։00-երկրագործական աշխատանքներ
 • 10։00-11։00-մանկավարժական խորհուրդով հավաք
 • 11։00-12։00-կաբինետների մաքրում, կահավորում
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք
 • 13։00-15։00-աշխատանք ծրագրերի վրա
 • 15։00-ից՝ մասնակցություն կամավոր ատեստավորմանը

Մանկավարժական խորհուրդի հավաքի օրակարգ

 1. Պատրաստությունը օգոստոսի 30-ին
 2. Սեպտեմբերի 1-ից 9-ի ստուգատեսային շաբաթվա նախագծեր
 3. Գիտելիքի օրվա նախագծեր
 4. Դասաբաշխում
 5. Կաբինետներ, պատրաստություն, կահավորում
 6. Անհրաժեշտ նյութերի, իրերի վերադասավորում

Օգոստոսի 30-Ուսումնական տարվա առաջին օրը

 • 9։00-9։15-առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
 • 9:20-12:00-ուսումնական պարապմունքներ Միջին դպրոցում

Օգոստոսի 31

 • 9։00-9։15-առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
 • 9։15-10։00-երկրագործական աշխատանքներ
 • 10։00-11։00-մանկավարժական խորհրդով հավաք
 • 11։00-12։00-կաբինետների մաքրում, կահավորում
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք
 • 13։00-15։00-աշխատանք ծրագրերի վրա
 • 15։00-ից՝ մասնակցություն կամավոր ատեստավորմանը

Օգոստոսի 22-26-ի աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 23

 • 9։00-10։00-բակային աշխատանքներ
 • 10։00-11։00-կաբինետների մաքրում
 • 11։00-12։00-մանկավարժական հավաքներ փոքր խմբերով
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13։00-15։00-Քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդներով, լաբորատորիաներով. Մայրենիի լաբորատորիա
 • 15։00-պարտադիր ատեստավորման ենթական ուսուցիչների վերապատրաստում

Օգոստոսի 24

 • 9։00-10։00-բակային աշխատանքներ-Մայր դպրոցի հյուսիսային կողմ
 • 10։00-11։00-կաբինետների մաքրում
 • 11։00-12։00-մանկավարժական խորհրդի հավաք, Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13։00-15։00-Քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդներով, լաբորատորիաներով
 • 15։00-պարտադիր ատեստավորման ենթական ուսուցիչների վերապատրաստում

Օգոստոսի 25

 • 9։00-10։00-բակային աշխատանքներ
 • 10։00-11։00-կաբինետների մաքրում
 • 11։00-12։00-մանկավարժական խորհրդի հավաք, Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13։00-15։00-Քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդներով, լաբորատորիաներով
 • 15։00-պարտադիր ատեստավորման ենթական ուսուցիչների վերապատրաստում

Օգոստոսի 26

 • 9։00-10։00-բակային աշխատանքներ-Մայր դպրոցի հյուսիսային, արևելյան և արևմտյան կողմերում, Սարալանջում
 • 10։00-11։00-կաբինետների մաքրում
 • 11։00-12։00-մանկավարժական խորհրդի հավաք, Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13։00-15։00-Քննարկումներ մանկավարժական խորհուրդներով, լաբորատորիաներով
 • 15։00-պարտադիր ատեստավորման ենթական ուսուցիչների վերապատրաստում

Օգոստոսի 14-19-ի աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 8-12-ի աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 8

Օգոստոսի 9

Օգոստոսի 10

Օգոստոսի 11

Օգոստոսի 12

Փառատոնային, ճամբարային աշխատակարգ

Հունիսի 27-30

Հունիսի 30

9։00-10։00-երկրագործական աշխատանքներ՝ ըստ հերթապահության. աշխատանքներ, կաբինետների մաքրում
10։00-11։00-աշխատանք մանկավարժական խորհրդով, Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ
11։00-12։00-հաջողած նախագծերի ներկայացում դպրոցի մանկավարժական խորհրդին
12։00-12։30-ընդմիջում
13։30-ընդհանուր պարապմունք Արտասահմանում

Հունիսի 29

 • 9։00-10։00-երկրագործական աշխատանքներ՝ ըստ հերթապահության. աշխատանքներ հյուսիսային կողմում, կաբինետների մաքրում
 • 10։00-11։00-աշխատանք մանկավարժական խորհրդով, Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ
 • 11։00-12։00-հաջողած նախագծերի ներկայացում դպրոցի մանկավարժական խորհրդին
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք
 • 13։0014:00-աշխատանք մասնախմբերով, քննարկումներ նախագծային խմբերով, մասնագիտական զարգացման սեմինարներ, անհատական աշխատանք. Մայրենի դասավանդողներ. ավագ դպրոց, 3-2 կաբինետ

Հունիսի 28

 • 9։00-10։00-երկրագործական աշխատանքներ՝ ըստ հերթապահության. աշխատանքներ հյուսիսային կողմում, կաբինետների մաքրում
 • 10։00-11։00-աշխատանք մանկավարժական խորհրդով, Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ
 • 11։00-12։00-հաջողած ընտանեկան նախագծերի ներկայացում դպրոցի մանկավարժական խորհրդին
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք
 • 13։0014:00-Գրական ակումբ. Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Հունիսի 27

 • 9։00-10։00-երկրագործական աշխատանքներ՝ ըստ հերթապահության. աշխատանքներ հյուսիսային կողմում, կաբինետների մաքրում
 • 10։00-11։00-աշխատանք մանկավարժական խորհրդով, Կարինե Պետրոսյանի կաբինետ
 • 11։00-12։00-հաջողած նախագծերի ներկայացում դպրոցի մանկավարժական խորհրդին. Արևելյան դպրոց
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-13։00-ընդհանուր պարապմունք
 • 13։0014:00-աշխատանք մասնախմբերով, քննարկումներ նախագծային խմբերով, մասնագիտական զարգացման սեմինարներ, անհատական աշխատանք. Մայրենի դասավանդողներ. ավագ դպրոց, 3-2 կաբինետ

Հունիսի 20-24

Հունիսի 24

9։00-12։15՝ աշխատանք մանկավարժական խորհուրդով
9։00-9։30-մաքրության աշխատանքներ դրսով-ներսով
9:30-10:00-տարեկան հաշվետվությունների հրապարակում
10:00-12:00-մասնակցություն քոլեջի՝ զբոսաշրջության բաժնի ուսանողների դիպլոմային նախագծերի ներկայացմանը
12:00-12:50-«Մուտք Միջին դպրոց» ճամբար.
12։20-12։50՝ ընդմիջում
13։00-14:00` Վարդավառային-հարսանեկան մեդիաուրբաթ
14:00-15:00` Անվանական մրցանակի թեկնածու սովորողների աշխատանքների ներկայացում

Հունիսի 23

9։00-12։15՝ աշխատանք մանկավարժական խորհուրդով
9։00-9։30-մաքրության աշխատանքներ դրսով-ներսով
9:30-10:50-տարեկան հաշվետվությունների հրապարակում
11:00-12:00-մասնակցություն հաջողած նախագծերի ներկայացմանը դպրոցի մանկավարժական խորհրդին. համագործակցային նախագծեր
12:00-12:50-«Մուտք Միջին դպրոց» ճամբար.
12։20-12։50՝ ընդմիջում
13։00-13:20՝ ընդհանուր պարապմունք
13:20 —14։00՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով
14:00-15:00` Հրաձգության ակումբ

Հունիսի 22

 • 9։00-12։15՝ աշխատանք մանկավարժական խորհուրդով
 • 9։00-9։30-մաքրության աշխատանքներ դրսով-ներսով
 • 9:30-10:50-տարեկան հաշվետվությունների հրապարակում
 • 11:00-12:00-Հյուսիսային դպրոցում մասնակցություն հաջողած նախագծերի ներկայացմանը դպրոցի մանկավարժական խորհրդին. համագործակցային նախագծեր
 • 12:00-12:50-«Մուտք Միջին դպրոց» ճամբար. բլոգավարություն
 • 12։20-12։50՝ ընդմիջում
 • 13։00-13:20՝ ընդհանուր պարապմունք
 • 13:20 —14։00՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով
 • 14:00-15:00` Հրաձգության ակումբ

Հունիսի 21

 • 9։00-12։15՝ աշխատանք մանկավարժական խորհուրդով
 • 9։00-9։30-մաքրության աշխատանքներ դրսով-ներսով
 • 9:30-10:50-տարեկան հաշվետվությունների հրապարակում
 • 11:00-12:00-Հարավային դպրոցում մասնակցություն հաջողած նախագծերի ներկայացմանը դպրոցի մանկավարժական խորհրդին. ճամփորդական նախագծեր
 • 12:00-12:50-«Մուտք Միջին դպրոց» ճամբար. բլոգավարություն
 • 12։20-12։50՝ ընդմիջում
 • 13։00-13:20՝ ընդհանուր պարապմունք
 • 13:20 —14։00՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով
 • 14:00-15:00` Հրաձգության ակումբ

Հունիսի 13-17

Ուրբաթ

Իսկական ծիսական հարսանիք կրթահամալիրում

Հինգշաբթի

9։00-9։30- Առավոտյան հարսանեկան ընդհանուր պարապմունք
9:30-11:00- Հարսանեկան նախապատրաստություն. դեկորացիաների պատրաստում
11:00-12:00- Ծիսական ծառի զարդարում
12:00-12:30- Ընդմիջում
12:30-14:00 — Փառատոնային գործունեություն

Չորեքշաբթի

9։00-9։30- Առավոտյան հարսանեկան ընդհանուր պարապմունք
9:30-11:00- Հարսանեկան նախապատրաստություն
11:00-12:00- Մուտք կրթահամալիր. լեզվագործունեություն
12:00-12:30- Ընդմիջում
12:30-14:00 — Փառատոնային գործունեություն

Երեքշաբթի

 • 9։00-9։30- Առավոտյան հարսանեկան ընդհանուր պարապմունք
 • 9:30-11:00- Հարսանեկան մաքրություն դրսով/ներսով
 • 11:00-12:00- Հարսանեկան նախապատրաստություն
 • 12:00-12:30- Ընդմիջում
 • 12:30-14:00 — Փառատոնային գործունեություն

Երկուշաբթի

Իններորդցիների գրականության ստուգատես

Երկուշաբթի

Երրորդ ուսումնական շրջանի անհատական աշխատաժամանակ

Երկրորդ ուսումնական շրջանի անհատական աշխատաժամանակ

Ճամբարային երրորդ շաբաթ

Ճամբարային երկրորդ շաբաթ

Ճամբարային առաջին շաբաթ

Երկուշաբթի (հունվարի 10)

09:00-09:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9․20-10․05-Ծանոթություն ճամբարային նախագծերին, անելիքներին, քննարկում: Ջոկատի աշխատանքային խմբերի կազմում:
10․10-10․55-«Ռիսկ կամ անկեղծություն» ներկայացման բեմադրման փորձեր, մյուս ճամբարականների նախագծային գործունեություն` ըստ ընտրած ուղղությունների:
11․05-11․50 Երգ-Աննա Երիցյան
11․55-12․40-Ճամբարային բանավեճ-քննարկումներ
12․55-14․00 Ջոկատի մարզական գործունեություն (բլոգային աշխատանք)

Երեքշաբթի (հունվարի 11)

09:00-09:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9․20-10․05-Ստուգատեսային աշխատանքներ նախագծային խմբերով
10․10-10․55-Քվեսթային խաղերի կազմակերպում
11․05-11․50 Ջոկատի` ընտրությամբ գործունեություն (բլոգային աշխատանք)
11․55-12․40 Ջոկատի` ընտրությամբ գործունեություն (բլոգային աշխատանք)
12․55-14․00-«Ռիսկ կամ անկեղծություն» ներկայացման բեմադրման փորձեր, մյուս ճամբարականների նախագծային գործունեություն` ըստ ընտրած ուղղությունների:

Հունվարի 12

09:00-09:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9․20-10․05-«Ռիսկ կամ անկեղծություն» ներկայացման բեմադրման փորձեր, մյուս ճամբարականների նախագծային գործունեություն` ըստ ընտրած ուղղությունների:
10․10-10․55-Պար Լաերտ Գրիգորյանի հետ
11․05-11․50-Քվեսթային խաղերի կազմակերպում
11․55-12․40-Բանավեճ-քննարկումԵրեխաները և փողը
12․55-14․00-Տեխնոլոգիական գործունեություն Քրիստինե Սահակյանցի հետ
14.00-14.20-Ճամբարային օրվա ամփոփում

Հունվարի 13

09:00-09:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9․20-10․05-Հանդիպում «Հայասա» տուրիստական ընկերության տնօրեն և «Մամիկ» հյուրատան համահիմնադիր Շողեր Հակոբյանի հետ
10․10-10․55-Ֆիլմի դիտում, քննարկում. «Գտնված երազը՝ հասուն հայացքով»
11․05-11․50-Ընտրությամբ գործունեություն
11․55-12․40-Ընտրությամբ գործունեություն
12․55-14․00Մայրենիի ֆլեշմոբ
Համագործակցային նախագծեր կրտսերների հետ. պատրաստում ենք ինտելեկտուալ խաղի հարցաշար և բանավեճի թեմա կրտսերների համար
14.00-14.20-Ուսումնական պատարագի նախապատրաստություն

Հունվարի 14

09:00-09:20-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9․20-10․05-Ուսումնական պատարագի նախապատրաստություն
10․10-10․55-Նախագծային աշխատանք Գայանե Մխիթարյանի հետ
11․05-11․50-Քվեսթային խաղերի կազմակերպում
11․55-12․40-Նախագծային աշխատանք Էմմա Այվազյանի հետ
12․55-14․00-Ճամբարային բանավեճ-քննարկումներ. իրական ընկերության մասին պատկերացումները
14.00-14.20-Ճամբարային օրվա ամփոփում«Ռիսկ կամ անկեղծություն» ներկայացման բեմադրման փորձեր
Մասնակցություն մեդիաուրբաթին

Հունվարի 7

 • 10։00-11:00-Բլոգի բաժինների նախապատրաստում նոր ուսումնական շրջանին, նախորդ ուսումնական շրջանի նյութերի համակարգում, ամփոփում առանձին բաժիններում:
 • 11։00-12։00-Ճամբարային նախագծերի լրամշակումներ, ջոկատի ճամբարային օրակարգի կազմում, հրապարակում: Ճամփորդական-մարզական նախագծերի մշակում:
 • 12։00-12։30- Ընդմիջում
 • 12։30-14։00-Նախագծերի, անհատական աշխատաժամանակների վերջնական լրամշակումներ, հրապարակումներ բլոգում:

Հունվարի 5

 • 10։00-11:00-բակային աշխատանքներ, կաբինետների մաքրում, նախապատրաստում նոր ուսումնական շրջանին
 • 11։00-12։00-Ճամբարային նախագծերի վերջնական լրամշակումներ, հրապարակում
 • 12։00-12։30- Ընդմիջում
 • 12։30-14։00-Մասնակցություն դասընթացների.
  • Ազգային խոհանոցի մասին Գոհար Եղոյանի հետ
  • Բլոգավարության մասին Հերմինե Անտոնյանի հետ
 • 14։30-«Ուսուցչի լույս» տոնական համերգ Մարմարյա սրահում

Հունվարի 4

 • 10։00-11:00-բակային աշխատանքներ, կաբինետների մաքրում, նախապատրաստում նոր ուսումնական շրջանին
 • 11։00-12։00-Ճամբարային նախագծերի վերջնական լրամշակումներ, հրապարակում
 • 12։00-12։30- Ընդմիջում
 • 12։30-14։00-Մասնակցություն դասընթացների.
  • Ազգային խոհանոցի մասին Գոհար Եղոյանի հետ
  • Բլոգավարության մասին Հերմինե Անտոնյանի հետ
 • Ճամփորդական նախագծերի մշակում

Հունվարի 3

Դեկտեմբերի 30

 • 9:00-12:00-Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփումներ, հաշվետվություններ, սովորողների հաշվետվությունների հրապարակում, ճամբարային նախագծերի մշակումներ
 • 12:00-ից՝ մանկավարժության կենտրոնի հրապարակած առցանց հավաքներ
 • 14։00-Մանկավարժական առցանց հավաք, մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցում դասավանդողներ, թեման՝ հունվարյան ստուգատեսներ, վարում են ստուգատեսների Միջին դպրոցի համակարգողները

Դեկտեմբերի 29

Դեկտեմբերի 28

 • Կաբինետի մաքրում, հարդարում,
 • Ուսումնական առաջին շրջանի հաշվետվության պատրաստում,
 • Հունվարյան ճամբարի նախագծերի ամբողջացում: 
 • 12:00-12:30` ընդմիջում,
 • 14:00-Միասնական ծրագիր:

Դեկտեմբերի 27

 • Կաբինետի մաքրում, հարդարում,
 • Ուսումնական առաջին շրջանի հաշվետվության պատրաստում,
 • Հունվարյան ճամբարի նախագծերի ամբողջացում: 
 • 12:00-12:30` ընդմիջում,
 • 13:00-14:00` Ձմեռային ազգարգական փառատոնի առցանց հավաք,
 • 14:00-15:00`  առցանց հավաք Միջին դպրոցի խմբով: 

Նոյեմբերի 1-5

 • Նոյեմբերի 1
  • Կաբինետի մաքրում, հարդարում,
  • Բակային աշխատանքներ՝ տարածքի մաքրում, ջրում, խնամք
 • Նոյեմբեերի 2
  • Տեսադասեր սովորողների հետ,
  • Աշխատանք էլեկտրոնային հասցեներով,
  • Բլոգային աշխատանք
 • Նոյեմբերի 3
  • Բակային աշխատանքներ՝ տարածքի մաքրում, ջրում, խնամք
 • Նոյեմբերի 4
  • Տեսադասեր սովորողների հետ,
  • Աշխատանք էլեկտրոնային հասցեներով,
  • Բլոգային աշխատանք
 • Նոյեմբերի 5
  • Աշխատանք էլեկտրոնային հասցեներով,
  • Բլոգային աշխատանք

Առաջին ուսումնական շրջանի աշխատաժամանակ (2021-22 ուս. տարի)

Օգոստոսի 23-27

Օգոստոսի 23

 • 9։00-9։30-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
 • 9։30-11։00-Բակային աշխատանքներ, կաբինետների մաքրում, կահավորում
 • 12։00-12։30-Ընդմիջում
 • 12:30-13:00-Օրվա լուսաբանման և ենթակայքի սպասարկման հերթապահություն
 • 13:00-15:00-անհատական աշխատանք (աշխատանք նախագծերի վրա, ուսումնական նյութերի, փաթեթների հրապարակում)

Օգոստոսի 24

Օգոստոսի 25

Օգոստոսի 26

Օգոստոսի 27

 • 9։00-9։30-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
 • 9։30-11։00-Բակային աշխատանքներ, կաբինետների մաքրում, կահավորում
 • 12։00-12։30-Ընդմիջում
 • 12:30-15:00-անհատական աշխատանք (աշխատանք նախագծերի վրա, ուսումնական նյութերի, փաթեթների հրապարակում)

Հունիսի 28-30

Հունիսի 28

 • 9:00-ընթերակա՝ 9-րդ դասարանի գրականության քննությանը
 • Բլոգային աշխատանք, առարկայական ծրագրերի մշակում

Հունիսի 29

Հունիսի 21-25

Հունիսի 21

 • 9:00-9:15-առավոտյան ընդհանուր երաժշտամարզական պարապմունք
 • 9:30-10:30-Բակային աշխատանքներ՝ աշխատանք Սարալանջումաշխատանք Միջին դպրոցի բակում
 • 10։30-11։00-Առարկայական ծրագրերի մշակում
 • 11։00, «Սովորող-սովորեցնող» նախագծով աշխատանքային հանդիպում Քոլեջի և միջին դպրոցի սովորողների միջև, թեման՝ Ռեպորտաժային նկարահանման առանձնահատկությունները:
 • 12։00-12։30-Ընդմիջում
 • 12։30-13։00-Աշխատանք անհատական նախագծերով
 • 13։30, աշխատանքային հանդիպում ռեժիսոր Արփինե Սիմոնյանի հետ ֆիլմադարան ակումբում, թեման՝ Հայկական կարճամետրաժ ֆիլմեր:

Հունիսի 22

 • 9:00-9:15-առավոտյան ընդհանուր երաժշտամարզական պարապմունք
 • 9:30-10:30-Բլոգային աշխատանք, Մուտքի ճամբարի բլոգուսուցման զրույցի պատրաստում
 • 10։30-11։00-Մուտքի ճամբար. բլոգուսուցում
 • 11։00, «Սովորող-սովորեցնող» նախագծով աշխատանքային հանդիպում Քոլեջի և միջին դպրոցի սովորողների միջև, թեման՝ Ռեպորտաժային նկարահանման առանձնահատկությունները: Երկրորդ հանդիպում
 • 12։00-12։30-Ընդմիջում
 • 12։30-14։00-Աշխատանք անհատական նախագծերով. ամփոփումների պատրաստում
 • 19:00՝ Գրական ակումբի հանդիպում. մուտքի հղումը

Հունիսի 23

Հունիսի 24

Հունիսի 25

Հունիսի 14-18

Հունիսի 14

Հունիսի 15

Հունիսի 16

Հունիսի 17

Չորրորդ ուսումնական շրջան

09:00-09:30` Ընդհանուր պարապմունք

09:30-:12:30` Ճամբարային գործունեություն

12:30-13:00` Ընդմիջում

13:00-13:30` Օրվա ամփոփում, պատումներ բլոգներում

13:30-ից`

 • Էլ․ հասցեիս ուղարկված աշխատանքների խմբագրում, արդյունքների հրապարակում։
 • Աշխատանք իմ և «Խոսքի մշակույթ» բլոգներում՝ նոր նախագծերի մշակում, նախագծերի արդյունքների հրապարակում ենթակայքում։
 • Միջին դպրոցի ենթակայքի խմբագրում։
 • Մասնակցություն Գրական ակումբի առցանց քննարկումներին, ընդհանուր ժողովներին։

Մարտի 22-27

 • 10։00-10։30` մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք՝ պարուսուցում, երգուսուցում
 • 10։30-10։45՝ Միջին դպրոցի մանկավարժական խորհրդի հավաք, Միջին դպրոցի ակումբ
 • 10։45-11։20՝ աշխատանք նախագծային խմբերով դպրոցներում, ուսումնական կենտրոններում: Քնարիկ Մելքոնյանի նախագծային խումբ
 • 13։00-14։00՝ «Ձոն». տեխնոլոգիական նախագծերի ստուգատես, Հոգատարություն նախագիծ:
  • Մերի Անդրեասյանի խումբ՝ թվային նկարչություն
 • 14:00-15:00` բլոգային աշխատանք, հեռավար-առցանց աշխատանք սովորողների հետ

Երրորդ ուսումնական շրջան

Երկրորդ ուսումնական շրջան

 • Հունվարի 11-29
  • Երկուշաբթի
   • 09:00-09: 15` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
   • 09: 15: 14:00` ճամբարային նախագծեր ջոկատում
   • 14:00-16:00` ճամբարային նախագծերի լուսաբանում, արդյունքների հրապարակում բլոգում
  • Երեքշաբթի
   •  09:00-09:15` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
   • 09: 15: 14:00` ճամբարային նախագծեր ջոկատում
   • 14:00-16:00` գրական ակումբ
  • Չորեքշաբթի
   • 09:00-09:15` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
   • 09:15-14:00` ճամբարային նախագծեր ջոկատում
   • 14:00-16:00` մասնակցություն աշխատողների ընդհանուր ժողովին, մասնակցություն մասնախմբի սեմինարին
  • Հինգշաբթի
   • 09:00-09:15` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
   • 09: 15-14:00` ճամբարային նախագիծ ջոկատում
   • 14:00-16:00` խմբագրման աշխատանքներ, ամփոփումներ, ընթերցանություն, ինքնակրթություն
  • Ուրբաթ
   • 09:00-09:15` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
   • 09: 15-16:00` ուսումնական ճամբարային ճամփորդությունների կազմակերպում 

Անհատական աշխատաժամանակ-28-30.12.2020

28.12.2020

 • 10:00` Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 11:00` Տոնական ծիսական նախաճաշ. ամփոփում ենք անցնող տարին
 • 12:00-14:00` Ուսումնական ձմեռ նախագծերի կազմում, առցանց աշխատանք, հարց ու պատասխան սովորողների հետ էլ. փոստով, դասասենյակի մաքրություն

29.12.2020

 • Աշխատում եմ առցանց՝ 10:00-12:00` մատենավարություն, գնահատման աշխատանքներ, սովորողների ինքնագնահատման նախագծի քննարկում
 • 12:00-14:00` նախագծերի ամփոփում, հունվարյան ճամբարի նախագծերի նախապատրաստական աշխատանքներ, պայմանավորվածություններ

30.12.2020

 • Աշխատում եմ առցանց՝ 10:00`Մանկավարժական աշխատողների առցանց ժողով
 • 12:00-14:00` աշխատանք ամփոփիչ հոդվածի վրա

Նոյեմբերի 2-6-ի անհատական աշխատաժամանակ

 • Երկուշաբթի
  • Երկրագործական աշխատանք
  • Կաբինետի մաքրում, հարդարում
  • Բլոգային աշխատանք գրադարանում
  • Դպրոցի առօրյայի լուսաբանում ենթակայքում
 • Երեքշաբթի
  • Սովորողների բլոգային աշխատանքների ստուգում
  • Էլեկտրոնային նամակագրություն սովորողների հետ բլոգային աշխատանքի բացթողումների ու թերությունների շուրջ
  • Սովորողների ամսական գնահատականների ամփոփում մատյանում
  • Հոկտեմբերյան հաշվետվության պատրաստում
  • Մասնակցություն Գրական ակումբի քննարկմանը
 • Չորեքշաբթի
  • Սովորողների բլոգային աշխատանքների ստուգում
  • Էլեկտրոնային նամակագրություն սովորողների հետ բլոգային աշխատանքի բացթողումների ու թերությունների շուրջ
  • Սովորողների ամսական գնահատականների ամփոփում մատյանում
  • Հոկտեմբերյան հաշվետվության պատրաստում
 • Հինգշաբթի
  • Մասնակցություն դպրոցում իրականացվող երկրագործական, կամավորական աշխատանքներին
  • Բույսերի խնամք
  • Բլոգային աշխատանք գրադարանում
  • Մասնակցություն «Բարբառներ» ակումբի առաջին պարապմունքին
 • Ուրբաթ
  • Մասնակցություն դպրոցում իրականացվող երկրագործական, կամավորական աշխատանքներին
  • Բույսերի խնամք
  • Բլոգային աշխատանք գրադարանում
  • Մասնակցություն ուրբաթ-համերգին:

Հեռավար-առցանց ուսուցման շաբաթների անհատական աշխատաժամանակ

Առաջին ուսումնական շրջանի անհատական աշխատաժամանակ

Սեպտեմբերի 1-12

 • Աշխատանքներ ֆիզիկական միջավայրում, տարածքի մաքրում,
 • Նախագծային աշխատանքներ սովորողների փոքր խմբերի հետ գրադարանում,
 • Բլոգային աշխատանքներ, ուսումնական փաթեթների մշակումներ,
 • Մաթեմատիկական ամսագրի խմբագրում,
 • Տոնական ասուլիսի համակարգում
 • Ներածական տեսադասեր դասարանախմբերի հետ,
 • Մասնակցություն առցանց հավաքներին, ժողովներին:
 1. Սեպտեմբերի 1` «Գիտելիքի օրը բարձունքին» նախագիծ. ճամփորդություն դեպի Խոր Վիրապ և Հրեշտակների Ձոր,
 2. Սեպտեմբերի 4՝ կրթական շքերթ: Տոնական պլեներ. էպոսյան ընթերցում, ամփոփում Սասնալանջում,
 3. Սեպտեմբերի 11` Ճամփորդություն դեպի Գյումրի

Նիստեր, հավաքներ

Մանկավարժության բաց դպրոց.առցանց և ֆիզիկական միջավայրում պարապմունքներ 

 • Վարչական խորհդի նիստ՝ սեպտեմբերի 1, 15, 29
 • Մասնաժողովի նիստ՝ սեպտեմբերի 22
 • Մանկավարժական աշխատողների ժողով՝ սեպտեմբերի 30
 • Կրթական բաց համայնքի հավաք՝ սեպտեմբերի 8

Առցանց և ֆիզիկական միջավայրում պարապմունքներ

Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոց՝ չորեքշաբթի, ժամը 15։15

 • մանկավարժական զարգացման ՏՏ պարապմունքներ՝ ամսվա առաջին չորեքշաբթին
 • մանկավարժական ակումբային պարապմունքներ՝ ամսվա երկրորդ չորեքշաբթին
 • համերգ-պարապմունք՝ ամսվա երրորդ չորեքշաբթին
 • ընդհանուր պարապմունք-աշխատողների ժողով՝ ամսվա չորրորդ չորեքշաբթին
 • մանկավարժական պարապմունքներ այլ նախաձեռնություններով՝ ամսվա հինգերորդ չորեքշաբթին

Օգոստոսի 24-28

 • 9։00-9:30-Քննարկում Միջին դպրոցի ակումբում
 • 9:30-10։30-Աշխատանք ներքին բակերում՝ ջրում, մաքրում
 • 10։30-12։00-կաբինետների, լաբորատորիաների մաքրման աշխատանքներ
 • 12։00-12։30-ընդմիջում
 • 12։30-14։00-աշխատանք ուսկենտրոններով, լաբորատորիաներով, առարկայական խմբերով
 • 14:00-15:00-բլոգային աշխատանք՝ առարկայական ծրագրերի, նախագծերի լրամշակումներ, խմբագրումներ, հրապարակումներ, մաթեմատիկական ամսագրի խմբագրում
 • 15։00-մանկավարժական խորհրդի առցանց քննարկում

Օգոստոսի 19-21

 • 9։00-12։00-Վարդապուրակի, քանդակագործության փառատոնի պուրակի մաքրում, ջրում։
 • 12։00-12:30-Ընդմիջում,
 • 12։30-13:00-Անհատական կաբինետների մաքրում, հարդարում։
 • 13:00-14:00-Աշխատանք մասնախմբերով, բլոգային աշխատանք։

Հուլիս-օգոստոսի աշխատաժամանակ

Հիմնական գործունեություն

 • 2020-2021 ուս. տարվա ուսումնական, լրացուցիչ կրթության փաթեթների մշակումներ,
 • Մայրենիի նախագծային փաթեթների լրամշակման աշխատանքներ,
 • Նոր հետազոտական ամսագրի ստեղծման աշխատանքներ,
 • Տեսադասերի մոնտաժ, տեսադասերի փաթեթի լրամշակում,
 • Մասնակցություն կրթահամալիրի տնօրենի հետ առցանց-բաց հավաքներին,
 • Մասնակցություն մասնախմբի առցանց հանդիպումումներին,
 • Մասնակցություն Միջին դպրոցի մանկավարժական աշխատողների առցանց հանդիպումներին,
 • Մասնակցություն Գրական ակումբի առցանց քննարկումներին։

Հերթապահություներ

 • Օգոստոսի 4-5-mskh.am կայքի սպասարկում,
 • Օգոստոսի 18/19-middle.mskh.am ենթակայքի սպասարկում,
 • Օգոստոսի 18-Մայր դպրոցում հերթապահություն:

Հուլիսի 20-27-ի առցանց հանդիպումներ

Բանգլադեշյան պլեներ-աշխատաժամանակ

Ուսումնական չորրորդ շրջան

Հիմնական գործունեություն

 • Էլ․ հասցեիս ուղարկված ճամբարային նախագծային աշխատանքների խմբագրում, արդյունքների հրապարակում, անդրադարձ ինձ ուղղված այլ հարցերի։
 • 11:00-14:30` Առցանց ճամբարային հանդիպումներ՝ ըստ նախապես հրապարակված ժամանակացույցի․ 6-1, 6-2, 6-3, 6-6 դասարաններ։
 • Աշխատանք իմ և «Խոսքի մշակույթ» բլոգներում՝ նոր նախագծերի մշակում, իրականացրած նախագծերի արդյունքների հրապարակում։
 • Մասնակցություն կրթահամալիրի տնօրենի հետ առցանց-բաց հավաքներին։
 • Մասնակցություն մայրենիի մասնախմբի առցանց հանդիպումումներին։
 • Մասնակցություն Միջին դպրոցների մանկավարժական աշխատողների առցանց հանդիպումներին։
 • Մասնակցություն Գրական ակումբի առցանց քննարկումներին։
 • Ինքնակրթություն՝ իսպաներեն դասավանդողների համար Բելլա Աբրահամյանի հետ, գրքերի ընթերցում և այլն։

1.Ուսումնական չորրորդ շրաջանում նախատեսել եմ իրականացնել հետևյալ նախագծերը:

Նախագծերն իրականացնելու համար նախատեսել եմ սովորողների հետ Teams հարթակում հանդիպումներ:

2. Մասնակցելու ենք հետևյալ ստուգատես-փառատոններին

 • Վլոգերային գործունեության կինո-ֆոտո փառատոն
 • Թարգմանական ստուգատես
 • Ինքնակրթության ստուգատես
 • Էպոսյան փառատոն

3. Սովորողի երրորդ շրջանի գործունեության գնահատման հրապարակում

4. Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոց

Կրթահամալիրի մանկավարժական խորհրդի առցանց հանդիպումներ՝ հունիսի 1-5:

Ապրիլ-մայիս

Երկուշաբթի

 • 11:30-12:30-տեսադաս 6-1 դասարանի հետ
 • 13:00-14:00-տեսադաս 6-2 դասարանի հետ
 • 14:30-15:30-տեսադաս 6-6 դասարանի հետ
 • 16:00-17:00-տեսադաս 6-3 դասարանի հետ
 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Երեքշաբթի

 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Չորեքշաբթի

 • 14:00-մասնախմբի հավաք
 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Հինգշաբթի

 • 13:00-14:00-տեսադաս 6-2 դասարանի հետ
 • 14:30-15:30-տեսադաս 6-3 դասարանի հետ
 • 16:00-17:00-տեսադաս 6-6 դասարանի հետ
 • 17:30-16:30-տեսադաս 6-1 դասարանի հետ
 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Ուրբաթ

 • 10:00-11:00-տեսադաս 6-2 դասարանի հետ
 • 11:30-12:30-տեսադաս 6-1 դասարանի հետ
 • 13:00-14:00-տեսադաս 6-3 դասարանի հետ
 • 14:30-15:30-տեսադաս 6-6 դասարանի հետ
 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Շաբաթ,կիրակի

 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում, աշխատանքների ամփոփում

Տեսադասերի ժամանակացույց

Մարտի 30-ապրիլի 5-ի անհատական աշխատաժամանակ

Երկուշաբթի

 • 10:00-11:00-տեսադաս 6-6 դասարանի հետ
 • 11:30-12:30-տեսադաս 6-1 դասարանի հետ
 • 13:00-14:00-տեսադաս 6-2 դասարանի հետ
 • 14:30-15:30-տեսադաս 6-3 դասարանի հետ
 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Երեքշաբթի

 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Չորեքշաբթի

 • 14:00-մասնախմբի հավաք
 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Հինգշաբթի

 • 10:00-11:00-տեսադաս 6-3 դասարանի հետ
 • 11:30-12:30-տեսադաս 6-6 դասարանի հետ
 • 13:00-14:00-տեսադաս 6-1 դասարանի հետ
 • 14:30-15:30-տեսադաս 6-2 դասարանի հետ
 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Շաբաթ

 • 10:00-11:00-տեսադաս 6-1 դասարանի հետ
 • 11:30-12:30-տեսադաս 6-3 դասարանի հետ
 • 13:00-14:00-տեսադաս 6-2 դասարանի հետ
 • 14:30-15:30-տեսադաս 6-6 դասարանի հետ
 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Ուրբաթ,կիրակի

 • Շուրջօրյա— բլոգային աշխատանք, լրացուցիչ կրթության կատարված առաջադրանքների ստուգում

Տեսադասերի ժամանակացույց

Մարտի 23-27

Դեկտեմբերի 23

 • 9:00-9:30՝ առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
 • 9:30-10:00՝ կաբինետների մաքրություն
 • 10:00-12:00՝ առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփման աշխատանքներ, երկրորդ ուսումնական շրջանի նախագծերի քննարկում. Միջին դպրոցի ակումբ
 • 11:30՝ հանդիպում A+skills լեզվի ուսուցման կենտրոնի ղեկավար Արմիգ Փանոսյանի հետ
 • 12:00-12:30՝ ընդմիջում
 • 12։30-14։00՝  խմբային, անհատական աշխատանքներ
 • 14։00՝ մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք. Մարմարյա սրահ.

Ծրագրում՝

 • մանկավարժական ճամբարի առաջին օրվա ամփոփում. դպրոցների ղեկավարների հաղորդումը
 • կրթահամալիրի տնօրենի հաղորդումը