Հայոց լեզու, 8-րդ դասարան, 30.03.2022

 • Տրված նախադասություններին ավելացրո՛ւ տարբեր լրացումներ:
  1. Ճամփորդը նվիրեց:
  2. Եթե լսեր…
  3. Դու չես մոռանա:
  4. Գոնե վերադարձնի:
  5. Չի հեռացել:
 • Տրված նախադասություններին ավելացրո՛ւ պարագաներ, այսինքն` այնպիսի լրացումներ, որոնք ցույց են տալիս գործողության հետ կապ ունեցող հանգամանքներ (տեղ, ժամանակ, ձև, չափ, նպատակ, պատճառ և այլն):
  1. Ի՞նչ է տեղի ունենում:
  2. Սարսափելի տեսարան է լինում:
  3. Կոկորդիլոսներն ու օձերը վխտում են:
  4. Տեղումներով առատ վայրեր շատ կան:
  5. Սրընթաց ցեխագետեր էին հոսում:

Բայի այն լրացումները, որոնք ցույց են տալիս գործողության հետ կապ ունեցող հանգամանքները, կոչվում են պարագաներ:

Պարագաները լինում են տեղի, ժամանակի, ձևի, պատճառի, նպատակի, պայմանի, չափ ու քանակի, համեմատության, զիջման, հիմունքի և այլն:

Տեղի պարագան բայական անդամի այն լրացումն է, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման տեղը:

Այս պարագան արտահայտվում է տեղի մակբայներով, դերանուններով, գոյականի տարբեր հոլովաձևերով և կապային կապակցություններով:

Տեղի պարագան արտահայտվում է տրական, հայցական, բացառական, գործիական, ներգոյական հոլովներով և հոլովակապային կապակցություններով:

Ժամանակի պարագան բայական անդամի այն լրացումն է, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման ժամանակը:

Այս պարագան արտահայտվում է ժամանակի մակբայներով, գոյականի տարբեր հոլովաձևերով, կապային կապակցություններով, դերբայական ձևերով:

Ժամանակի պարագան արտահայտվում է գոյականի տրական, հայցական, բացառական, գործիական, ներգոյական հոլովներով:

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Քո սիրելի առարկաներից որևէ մեկի դասից կգտնես և կտեղադրես քո բլոգում տեղի և ժամանակի պարագաներով նախադասություններ, կմգեցնես նշված անդամները:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s