Հայոց լեզու, 8-րդ դասարան, 24.11.2021

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Գրել պարզ նախադասություն,

  • որտեղ ենթական ու ստորոգյալը կունենան շրջուն շարադասություն։
  • որի ստորոգյալը կլինի բաղադրյալ ու կունենա ածականական ստորոգելի։
  • որի ենթական կլինի փոխանուն թվական։
  • որը կունենա բազմակի ենթականեր։
  • որի ենթական ու ստորգելին կլինեն դերբայներ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s