Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան, 19.04.2021

 1. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ մակբայը։
 1. արագորեն, դեպի, փայտե, անշուշտ
 2. ապա, մասին, լիովին, անշուշտ
 3. եթե, որտեղ, ամենուր, այստեղ
 4. մյուս, բոլոր, ուր, հապճեպ
 5. ոչինչ, գրեթե, ինչ-որ, այսպես
 6. երբ, բայց, նախօրոք, յուրաքանչյուր
 7. միաձայն, ձայնավոր, հնչյուն, շառաչ
 8. ինչ-ինչ, փոքր-ինչ, ինչ, որտեղ
 9. սա, բոլոր, մասամբ, յուրաքանչյուր
 10. ողջ, ամբողջ, ամբողջովին, ոչ մի

2. Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով տրված մակբայները։
Հերոսաբար, մասամբ, փոքր-ինչ, ամենուրեք, լիովին։

Լրացուցիչ կրթություն

Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

 • Ա. թամար կղզու բոլոր շինություններից ամենահրաշափա.ը Սուր. Խաչի տաճարն էր: Բ.ուրավոր նավեր ցամաքից կրում էին ամենա.նտիր քարերը՝ տաճարի շինվա.քի համար: Գագիկ թա.ավորը մինչ. ան.գամ հեթանոսական մի բերդ կործանել տվեց, որ դրա քարերն էլ բերեն Ա. թամար: Տաճարի շինվա.քի համար օ.տագործվեց ավելի քան երկու հար. ուր լիտր կաթ: Պատերը զար.արված էին բար.րաքանդակ պատկերներով, որոնց մե. Աստվածաշնչյան հերոսների և Փրկ.ի բոլոր կար.որ տն.րիություն .երը եր.ում էին:
 • Վեր.ապես նրանք հասան հռ.ակավոր Խաչաղ.յուրին: Առա.նոր.ը մագլցեց ժայռն ու անց.ի մոտից մի պարան կապեց, որպե.զի տղաները կառ.ելով բար.րանան քարանձավ: Քարանձավային լճակից թա.վող առվակի մեղմ խոխոջ.նն էր լսվում: Ջուրն այնքան թա.անցիկ էր, որ հատակի խի.ն ու ավազը եր.ում էին: Արշավախմբի .րոնումները ցն.ող ար.ունք տվեցին: Տղաները այդ քարանձավից ոչ միա.ն նախամարդու իրեր գտան, այլ., բազմաթիվ ստորգետն. անձավներ, լճեր ու գետեր:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s