Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան, 16.04.2021

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները:

  • «Վերանորոգում ենք» տեքստը:
    1. Տեքստում բաց թողնված բառերը լրացնում ենք՝ համապատասխան իմաստով ու ժամանակաձևով բայեր տեղադրելով:
    2. Խմբագրում ենք տեքստը՝ ուղղելով եղած ուղղագրական, կետադրական և այլ բնույթի սխալները:
    3. Տեքստում եղած և մեր կողմից ավելացված բայերը բնութագրում ենք ու ներկայացնում հատկանիշներով (դրանք կարող ես վերհիշել հղման առաջին առաջադրանքում):

Եղացը վաղուց … էր բայց ծերունին … էր որովհետեվ կան ցավեր որոնք չէն բթանում: Արեվը վերեվում պայծար … էր ամեն ուր ուրախ տրամադրուցյուն էր …: Գարնանաին արեվոտ եղանակը սակայն … նրա հոքին: Երփ … էր տնից, … էր իր հետ հուշերի արկղիկը լի երբեկ չհնացող լուսանկարներով որ … էին սիրտը նրա տխուր ու մրայլ օրերին: Դրանց նայելիս … էր ամեն բան շուրջը սկսում էր կենթանանալ անցածը: Գիտեր որ ոչինչ այլեվս յետ չէր … բայց հույսը պետք է … նրա հոգում մինչ սրտի վերչին տրոբյունը: Զգաց որ աչքերը … են պետք էր …: Բարցրանար հեռուները տանելով իր հետ միայն լույսն ու լուսաորը: Սիրտը հրամայեց …: Գնաց քթնելու կորցրացը:

Լրացուցիչ կրթություն

Ավետիք Իսահակյանի «Սաադիի վերջին գարունը» ստեղծագործությունից ընտրում ենք մի քանի նախադասություն, հանում այնտեղ եղած գոյականները, ածականները, թվականները, դերանունները, բայերը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s