Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան, 14.04.2021

 • Նախորդ առաջադրանքների քննարկում
 • Կատարում ենք առաջադրանքները:
  1. Դո՛ւրս գրել անկանոն և պակասավոր բայերը։
   Կամաց-կամաց արդեն խելքի ես գալիս,
   Գիտես արդեն խոսքեր կտրել ու կապել.
   Թոթով-թոթով բառերն իրար ես տալիս,
   Գիտես արդեն խորամանկել ու խաբել։
   Մորդ կամքը դարձրել ես խաղալիք,
   Արդեն որքան սուտ արտասուք ես թափել,
   Ձեռքդ առած տկար թելերն իմ հոգու՝
   Գիտես արդեն խորամանկել ու խաբել։
   Խակ մտքերի դեռ անհաստատ նժարով
   Լավն ու վատը գիտես կշռել ու չափել,
   Շուտ ես գտել ծուռ շավիղներն աշխարհի,
   Գիտես արդեն խորամանկել ու խաբել։
  2. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ անկանոն բայը։
   • 1. արարել, ելնել, ծալել, մտածել
   • 2. խոսել, ասել, գրել, նկարել
   • 3. դիտել, նայել, նշմարել, տեսնել
   • 4. ուտել, հյուսել, տնտեսել, սպասել
   • 5. շրջել, թվարկել, լինել, որոշել
   • 6. գնալ, խաղալ, կարդալ, գալ
   • 7. հիշել, թողնել, նշել, հնչել
   • 8. թեթևանալ, զովանալ, դառնալ, վարպետանալ
   • 9. թերանալ, լալ, ջանալ, ցանկանալ
   • 10. սկսել, հյուսել, առնել, փորել

Լրացուցիչ կրթություն

Ընդգծված դերբայները այնպիսի դիմավոր ձևերով փոխարինի՛ր, որ
համապատախանեն փակագծերում տրված եղանակավորմանը:

Ավելի դյուրազգաց ուղևորները առանձնանալ իրենց: (ստույգ,հաստատ կատարված)
Անցել անտառապատ բլուրը, գտնել աղետի հետքերը: ( հրաման)
Շոգենավն անցնել նավաշինարանից, դուրս գալ ծովածոց, ու նորից զգացվել լիակատար
ազատության գեղեցիկ խաբկանքը: (իղձ, ցանկություն)
Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ լինել:
(ենթադրաբար,պայմանով կատարելի)
Դու հետևել նրանց և պարզել տեսակները: (անհրաժեշտություն, հարկադրանք)

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s