Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան, 9.04.2021

 • Քննարկում, ամփոփում. բայի եղանակներ
 • Կատարում ենք առաջադրանքները:
  1. 1. Տեքստերից հանի՛ր բայերն ու բնութագրի՛ր դրանք հետևյալ հատկանիշներով:
   • դիմավոր/անդեմ լինելը
   • եթե դիմավոր էեղանակը
   • ժամանակաձևը
   • ժամանակը
   • դեմքը
   • թիվը
   • լծորդությունը (ե/ա)
   • խոնարհումը (դրական/ժխտական)
   • սեռը
   • պարզ/բաղադրյալ ժամանակաձև լինելը
   • կազմությունը
   • եթե անդեմ է, դերբայի անկախ/կախյալ լինելը
   • դերբայի տեսակը
   • ձևը (դրական/ժխտական)
   • լծորդությունը
   • սեռը
   • կազմությունը
   • եթե ունի, նաև՝հոլովը, թիվը, առումը:

Ա. Մի անգամ դեպի հարավ չվելիս ծիծեռնակները փորձանքի մեջ ընկան: Այդ տարի
Շվեյցարիայում ուժեղ ցրտից բոլոր միջատները սատկել էին; Դե, էլ ի՛նչ պիտի ուտեին
ծիծեռնակները. չէ՞ որ շատ թռչունների նման նրանք էլ են միջատներով սնվում: Խեղճ
ծիծեռնակները սովից ուժասպառ եղան ու վայր ընկան: Բայց Շվեյցարիայի բնակիչներն
անօգնական չթողեցին նրանց. հավաքեցին, դրեցին տուփերի մեջ ու տարան
երկաթուղային կայարան: Այդտեղից էլ հատուկ գնացքով արագ ու ապահով ուղարկեցին
հարավ:
Բ. Հնդկաստանի Ուտար Պլադեշ նահանգում բնության շատ նվիրված պաշտպաններ են
բնակվում: նրանք կազմել են « Չիպկո Անդոլայ» («Գրկի՛ր ծառը») ընկերությունը: Երբ
ընկերության անդամներից մեկն իմանում է, որ ինչ-որ տեղ պատրաստվում են ծառ կտրել,
համախոհներին անմիջապես հայտնում է, և նրանք բոլորը շնչակտուր սլանում են այնտեղ:
Ծառահատների հայտնվելուն պես ընկերության կամավորներից յուրաքանչյուրը մի ծառի
բուն է գրկում և թույլ չի տալիս, որ կտրեն:

 1. 2. Նախադասության միտքն արտահայտի՛ր բայը ժխտական դարձնելով: Օրինակ` Մենք դժկամորեն գնացինք նրա հետևից:- Մենք հաճույքով չգնացինք նրա հետևից:
   • Ամբողջ ճանապարհին մենք միայն մի անգամ կանգ առանք խորհրդակցելու:
   • Մեր արածն ապարդյուն աշխատանք էր:
   • Կղզու նահանգապետը կամեցավ այծերից փրկել էբենոսի անտառները:
   • Նրա մտադրությունը սխալ հասկացան:
   • Նրան անլուրջ պատասխան տվեցին:
   • Այծերը էբենոս ծառից կարևոր են:
   • Նրանք իրենց հետ կբերեն լույսը:
   • Դու պետք է մոռանաս այդ ամենը:
   • Գնա՛ նրանց ետևից և փնտրի՛ր բանալին:
  • Նախադասությունները ժխտակա՛ն դարձրու:
   • Կաքավաբերդի գլխին տարին բոլոր ամպ է նստում:
   • Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է:
   • Գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում:
   • Պարիսպների գլխին ցինն ու անգղը բույն էին դրել:
   • Ներս մտնողն իմ մայրն է:
   • Քաղցած այծը նույնիսկ ամենաուղիղ ծառն էլ կբարձրանա:

Լրացուցիչ կրթություն

 • Երկուշաբթի պատրաստ կլինես գրականության համար սահյանական ընթերցումներին:
 • Այնպիսի պատմություն գրի՛ր, որ հետևյալ հետևություններից մեկն արվի:
  • Սուտասանը որ իմանա՝ սուտը բռնող չկա, ի՛նչ ասես կհնարի:
  • Մարդուն ըստ իր արարքի են ճանաչում:
  • Իր աչքի գերանը չի տեսնում, ուրիշի աչքի շյուղն է տեսնում:
  • Այս պատմությունը պատմեցի, որ չվախենաք անծանոթ քաղաքում «կորչելուց»:
  • այլ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s