Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան, 5.04.2021

 • Կատարում ենք առաջադրանքները:
  1. Տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ ըղձական եղանակի համապատասխան բայերով:
   • Գոնե մի օր կարգին եղանակ … որ …մի քիչ նստել ծովափին ու ջրային հեծանիվ…:
   • Գոնե մինչև ծովափ… , դրանից հետո ինքներս կգնանք:
   • Երանի թե մի քիչ երկար… ուղևորությունը:
   • Շատ եմ ուզում, որ մի անգամ դելֆին … , մի քանի օր էլ ընկերություն … հետը:
   • Եթե քամին… ու փորձառու նվագները … ծովին ունկնդրել, նրանք կասեն, թե նավի մոտով ինչպիս՞ ձկների վտառ է լողում:
  2. Կետերը փոխարինի՛ր տրված բայերի ենթադրական եղանակի համապատասխան ձևերով:
   • Եթե թույլ տան իրենց ուզածն անել, նրանք անտառն էլ … զորքի ու բոլոր ծառերը շարք … (վերածել, կանգնեցնել)
   • Հենց որ սահմանին մոտենաք, ձեզ … ձերանցյալի ու նպատակների մասին: (հարցուփորձ անել)
   • Թե որ գտնես այդ բույսի սերմերը, ջրի մեջ … ու … մինչև ծլեն: (դնել, թողնել)
   • Եթե կենդանիների կերի մեջ մեծ քնակությամբ արևքուրիկ լինի, կենդանին … ու …(թունավորվել, հիվանդանալ)
   • Եթե ժամանակին չմտածեն կենդանիների կերի մասին, ձմռանը շատ դժվար …կեր հայթաթելը: (լինել)
  3. Տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ հարկադրական եղանակի համապատասխան բայերով:
   • Վատ աշխատող շարժիչներն անպայման … թե չէ թունավորում են օդը:
   • Մեր քաղաքում սաղարթավոր ծառերը …, որ աղմուկը կլանեն, օդը մաքրեն փոշուց ու վնասակար նյութերից:
   • Մարդիկ …, որ կենդանի բնությունը պահպանելը իրենց ամենակարևոր գործն է:
   • Ամեն մեկը դիմացինի համար …., այն, ինչ կուզեր, որ իր համար անեն մարդիկ:
   • Բնության գեղեցկությունը պահպանելու համար հանքերի շահագործումը …:

Լրացուցիչ կրթություն

 • Գրում ենք «Զատիկը մեր ընտանիքում» թեմայով պատում:
 • Տեքստից հանում ենք հինգ բայ ու վերլուծում՝ նշելով.
  • դիմավոր/անդեմ լինելը
  • եթե դիմավոր է
   1. եղանակը
   2. ժամանակաձևը
   3. ժամանակը
   4. դեմքը
   5. թիվը
   6. լծորդությունը (ե/ա)
   7. խոնարհումը (դրական/ժխտական)
   8. սեռը
   9. պարզ/բաղադրյալ ժամանակաձև լինելը
   10. կազմությունը
  • եթե անդեմ է
   1. դերբայի անկախ/կախյալ լինելը
   2. դերբայի տեսակը
   3. ձևը (դրական/ժխտական)
   4. լծորդությունը
   5. սեռը
   6. կազմությունը
   7. եթե ունի, նաև՝
    • հոլովը, թիվը, առումը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s