Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան, 16.11.2020

Հոլովներ, որոշյալ և անորոշ առում

 • Լրացուցիչ կրթության աշխատանքների քննարկում,
 • Կատարում ենք առաջադրանքները:
  1. Ուշադրությու` ն դարձրու ընդգծված գոյականների ձևերին և իմաստներին, գտի´ր դրանց հոլովը, հոլովումը, առումը:
   • Դերձակը հագուստ էր կարում: Դերձակը հագուստն էր կարում:
   • Փողոցում գիրք էր վաճառվում: Փողոցում գիրքը վաճառվում էր:
   • Ծովային մի թռչուն երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր: Ծովային թռչունը երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:
   • Անտառում մի որսորդի հանդիպեց: Անտառում որսորդին հանդիպեց:
   • Այստեղ հավանաբար արջ է պառկած եղել: Բ. Հավանաբար արջն այստեղ է պառկած եղել:
  2. Ուշադրություն դարձրո´ւ ընդգծված բառերին և գրի՛ր, թե բառին ե՛րբ է ավելանում ը, ե՛րբ` ն:
   • Գործը վաղվան մի´ թող: Գործն է անմահ: Գործն անմահ է:
   • Ավելի քան հարյուր տարի նավը մնաց ծովի հատակին: Նավն ավելի քան հարյուր տարի սուզված մնաց:
   • Ուումնասիրում էր իրենց գյուղի բույսերը: Իրենց գյուղի բույսերն էր ուսումնասիրում:
   • Սիրտը գործում էր օր ու գիշեր: Սիրտն օր ու գիշեր գործում է:
   • Հետքերը տանում էին անտառ: Հետքերն անտառ էին տանում:
   • Աղեղնավորը ներկաներին սպառնում էր ու գոռգոռոմ: Աղեղնավորն սպառնում էր ներկաներին ու գոռգոռում:
   • Աղջիկը հավանաբար շտապում էր: Աղջիկն շտապում էր հավանաբար:
   • Գինին կարասներում էին պահում: Գինին էին պահում կարասներում:
   • Տղան ցանկապատի վրայով թռավ: Տղան էր ցանկապատի վրայով թռչողը:
  3. Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչո՛ւ է ը (ն) մասնիկը կոչվում հոդ (հոդ նշանակում է կապ):
  4. Գծիկները փոխարինի´ր ը կամ ն հոդով:
   • Ժողովուրդներ- տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով:
   • Ժողովուրդներ- իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով են տարբերվում:
   • Աստղադիտակ-դանիացի ապակեգործներ-են ստեղծել:
   • Աստղադիտակ- ստեղծել են դանիացի ապակեգործներ-:
   • Եվրոպացիներ- առաջին անգամ արևածաղիկ- տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա-:
   • Արևածաղիկ-առաջին անգամ եվրոպացիներ-տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա:
   • Եվրոպացիներ- մեքսիկական պրերիաներում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկ-, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա-:
   • Գառնիի սյունազարդ տաճար-(մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել:
   • Գառնիի սյունազարդ տաճար- ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին:
   • Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճար-(մ.թ. 77 թվական):
   • Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճար- է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

Գոյականը խոսքի մեջ կարող է գործածվել որոշյալ կամ անորոշ առումով: Որոշյալ առումն
արտահայտվում է որոշիչ ը կամ ն հոդերի միջոցով: Բաղաձայնով ավարտվող բառերը ը
հոդն են ստանում, ձայնավորող ավարտվողները` ն: Ը հոդը կարող է ն-ով
փոխարինվել, երբ նրան հաջորդող բառը ձայնավորով կամ սկ,սպ, ստ, զբ, զգ, շտ,
կապակցություններով է սկսվում:

Լրացուցիչ կրթություն

Փակագծերում տրված բառերը գրի՛ր որոշյալ կամ անորոշ առումով:

Երկրագնդում վայրի կենդանիների (բնաջնջում) շարունավում է: Դա (կասեցնել) շատ
դժվար է, թեև երևացել են մխիթարական ինչ-որ (նշաններ): Մարդկանց մեջ հետզհետե
արթնանում է այն (միտք), որ առանց կենդանիների իրենց (կյանք) անգույն ու անհրապույր
կլինի: Այդ մասին (խոսք) կարող են ասել այն (որորդներ), որոնք (զենք) փոխարինել են
լուսանկարչական ապարատով: Նրանք (ուժեր) ու (ժամանակ) չեն խնայում, ժամեր
շարունակ դարանամուտ են լինում կենդանիների կյանքից որևէ (դեպք) դիտելու համար:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s