2020-2021 ուս. տարի

Փոփոխվում է, էջում պարբերաբար աշխատանքներ են արվում:

Մշակումներ

Ուսումնական նյութեր

Առայժմ ուսումնասիրում եմ գործընկերներիս կազմած փաթեթները: Զուգահեռ կստեղծեմ իմ եկող ուստարվա նախագծային փաթեթները:

Նախագծեր

Լրացուցիչ կրթության աշխատանքներ

  1. ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
  • ռադիոթատրոն
  • կարդում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
  • կարդում ենք գրաբար
  • հարցազրույցներ
  • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
  • անհատական, ընտանեկան ռադիո

2. Թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից/

3. Ընթերցած նյութի վերլուծություն

4. Բլոգային անցուդարձ /մտորումներ, հարցադրումներ, պատումներ…/

5. Ընտանեկան ամենատարբեր նախագծեր

Որևէ թեմայով հարցեր գրիր, քո կարծիքը փորձիր տրվածդ հարցերով արտահայտել: Հարցազրույցը վարիր և ձայնագրիր:

Իմ օրագիրը /գրիր օրվադ մասին՝ կարևորելով ոճը, հետաքրքրությունը, կենդանի պատումը/:

Ես /գրիր աշխարհայացքիդ, զգացողություններիդ, աշխարհընկալմանդ մասին/