Մայրենի, 6-6, 8.11.2019

Առաջին դասաժամ

 • Ստուգում ենք տնային աշխատանքները:
 • Թումանյանի և Թեքեյանի համանուն ստեղծագործությունները բանավոր ներկայացնում և քննարկում ենք:
 • Շարունակում ենք իրականացնել Հեքիաթաշփոթ նախագիծը:
 • Ամփոփում ենք շաբաթվա ընթացքում անցածը:

Լեզվական աշխատանք

 1. Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմել` դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:
 • Բույս,
 • թույն,
 • հույս,
 • սենյակ:

2. Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխել, որ անձ ցույց տան: Թվել այն ածանցները, որոնց օգնությամբ դրանք ստացվեցին:

 • Երգել, ուսուցանել, նկարել, գործել, բնակվել, հսկել, լողալ, վարել, հաճախել, գնել, որսալ, պահել, սուտ ասել, իշխել, վեպ ասել, այցելել, վրեժ առնել, երկրպագել:
 • Հունձ, ուղի, թագ, զեն, դատ, ձի, այգի, հնոց, ջրաղաց, խանութ, նախիր, ուղտ, պարտեզ, էշ:

3. Տրված բառերից նոր բառեր կազմել` -ական կամ -ային ածանցներով:

 • Լեռն, քաղաք, անձրև, բարեկամ, շուն, անձ, զինվոր, ցամաք, ծնունդ, տուն, անապատ, դև:
 • Դյուցազն, աղաչել, հրեշտակ, ստրուկ, պետ, տոհմ, հանրապետություն, խորհուրդ:

4. Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանել բառակազմական միավորների:

 • Մարդանման, մեծատուն, սառնասիրտ, ընկերասեր, գործընկեր:
 • Նմանություն, տնակ, սառնություն, սրտիկ, ընկերանալ, սիրել, գործիք, գործիքային, գործիքավորել:

5. Առաջին շարքի ածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրել երկրորդ շարքի բառերի հետ:

 • Անդր, հակ, արտ, նախ, ներ, ստոր, վեր:
 • Դառնալ նկարել, ճառել, ճաշ, վարտիք,գործել, գրել:

6. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտել բաղադրյալ բառերով:

 • Խիտ սաղարթներ ունեցող,
 • գեղեցիկ քանդակված,
 • նուրբ ճաշակով,
 • լեռնային աշխարհ,
 • բարձր գագաթ ունեցող,
 • թմբուկ խփել,
 • սարսափ ազդող,
 • ասֆալտով պատված,
 • դանդաղ սահող,
 • քաղաքին հատուկ:

Երկրորդ դասաժամ

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները

Եթե շաբաթվա ընթացքում լավ ես պատրաստել դասերդ և եղել ես ուշադիր դասաժամերին, հեշտությամբ կհաղթահարես հարցերը: Սկսեցինք:

 1. Գրիմ եղբայրների հեքիաթում Մոխրոտին օգնող կախարդական ուժը ….-ն էր, իսկ Շառլ Պերոյի հեքիաթում`….:
 2. Աղջկան Մոխրոտ էին կոչում, քանի որ ….:
 3. «Քնած գեղեցկուհին» հեքիաթում չար կախարդը աղջկան կախարդում է, քանի որ ….:
 4. Աղջիկը կարթնանար քնից, երբ ….:
 5. «Սպիտակաձյունիկը» հեքիաթում չար թագուհին որսորդին հրամայում է, որ ….:
 6. Ըստ հերթականության վերադասավորել չար թագուհու կազմակերպած մահափորձերը Սպիտակաձյունիկի նկատմամբ:
  • Մետաքսից պատրաստված քուղերով քուղավորել ու շնչահեղձ անել աղջկան:
  • Աղջկա մազերը սանրել թունավոր սանրով:
  • Թունավոր խնձոր հյուրասիրել:
 7. Ըստ Թումանյանի և Թեքեյանի ստեղծագործությունների` Լուսավորչի կանթեղը կախված է …. լեռան գագաթին:
  • Արարատ
  • Արագած
  • Արա
 8. Յուղի փոխարեն, ըստ լեգենդի, կանթեղի մեջ վառվում են ….:
 9. Կազմել բառեր հետևյալ բանաձևերով, հոդակապով կամ առանց հոդակապի.
  • Արմատ+ածանց` 5 օրինակ
  • Ածանց + արմատ` 5 օրինակ
  • Արմատ + արմատ` 5 օրինակ
  • Ածանց + արմատ + ածանց` 3 օրինակ
  • Արմատ + արմատ + ածանց` 3 օրինակ
 10. Գրել հետևյալ բառերի բանաձևերը, օրինակ` դեղատուն=դեղ+ա +տուն= արմատ+հոդակապ+ արմատ:
  • նախագրային
  • գրադարանավարուհի
  • լրագրավաճառ
  • հրեշտակապետ
  • մանրանկարիչ
  • նետաձգարան
  • անբախտություն
  • լայնէկրան
  • ծաղկաման
  • մեղվապահություն
  • անմիօրինակություն
  • կապտագույն
  • կոպտագույն
  • լուսավորել
 11. Տրված բառերով բառեր կազմել այնպես, որ դրանք հայտնվեն նոր բառի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:
  • մարդ
  • գիր
  • սեր
  • գործ

Սա էլ մինչ երկուշաբթի աշխատելու համար

Հանգստյան օրերի համար

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s