Մայրենի, 6-1, 7.11.2019

 • Թումանյանի և Թեքեյանի համանուն ստեղծագործությունների բանավոր ներկայացում և քննարկում:
 • Շարունակում ենք իրականացնել Հեքիաթաշփոթ նախագիծը:
 • Կատարում ենք լեզվական առաջադրանքները:

Լեզվական աշխատանք

 1. Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմել` դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:
 • Բույս,
 • թույն,
 • հույս,
 • սենյակ:

2. Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխել, որ անձ ցույց տան: Թվել այն ածանցները, որոնց օգնությամբ դրանք ստացվեցին:

 • Երգել, ուսուցանել, նկարել, գործել, բնակվել, հսկել, լողալ, վարել, հաճախել, գնել, որսալ, պահել, սուտ ասել, իշխել, վեպ ասել, այցելել, վրեժ առնել, երկրպագել:
 • Հունձ, ուղի, թագ, զեն, դատ, ձի, այգի, հնոց, ջրաղաց, խանութ, նախիր, ուղտ, պարտեզ, էշ:

3. Տրված բառերից նոր բառեր կազմել` -ական կամ -ային ածանցներով:

 • Լեռն, քաղաք, անձրև, բարեկամ, շուն, անձ, զինվոր, ցամաք, ծնունդ, տուն, անապատ, դև:
 • Դյուցազն, աղաչել, հրեշտակ, ստրուկ, պետ, տոհմ, հանրապետություն, խորհուրդ:

4. Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանել բառակազմական միավորների:

 • Մարդանման, մեծատուն, սառնասիրտ, ընկերասեր, գործընկեր:
 • Նմանություն, տնակ, սառնություն, սրտիկ, ընկերանալ, սիրել, գործիք, գործիքային, գործիքավորել:

5. Առաջին շարքի ածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրել երկրորդ շարքի բառերի հետ:

 • Անդր, հակ, արտ, նախ, ներ, ստոր, վեր:
 • Դառնալ նկարել, ճառել, ճաշ, վարտիք,գործել, գրել:

6. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտել բաղադրյալ բառերով:

 • Խիտ սաղարթներ ունեցող,
 • գեղեցիկ քանդակված,
 • նուրբ ճաշակով,
 • լեռնային աշխարհ,
 • բարձր գագաթ ունեցող,
 • թմբուկ խփել,
 • սարսափ ազդող,
 • ասֆալտով պատված,
 • դանդաղ սահող,
 • քաղաքին հատուկ:

Կրկնել շաբաթվա ընթացքում անցածը և պատրաստ լինել վաղվա ամփոփիչ գրավոր աշխատանքին:

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

 1. Հեքիաթների դերը իմ կյանքում թեմայով շարադրանք ստեղծել:
 2. Ընտրել այս շաբաթ անցած հեքիաթներից որևէ հերոսի ու վերլուծել նրա կերպարը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s