Մայրենի, 6-1, 25.10.2019

 • Արտաշեսի և Արտավազդի մասին զրույցի բանավոր ներկայացում և քննարկում:
 • «Ստեղծում եմ իմ առասպելը» լրացուցիչ կրթության առաջադրանքների ինքնատիպ շղթայի հերթական առաջադրանքների ստուգում ու քննարկում:
 • Շարունակում ենք իրականացնել Տոնական միֆաքանդում նախագիծը:
 • Ժամանակն է շաբաթվա անցածը ամփոփելու:

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները

Եթե շաբաթվա ընթացքում լավ ես պատրաստել դասերդ և եղել ես ուշադիր դասաժամերին, հեշտությամբ կհաղթահարես հարցերը: Սկսեցինք:

 1. Պարսկական կատակ-առակների գլխավոր հերոսն է …:
 2. Երբ Ասորեստանի արքան` …, մահանում է, թագուհին` …, ընծաներ է ուղարկում հայոց արքա Արա Գեղեցիկին և հրավիրում իր մոտ:
 3. … հետ զրույցից հետո Վահան Տերյանը գրում է իր հայտնի տրիոլետը, որտեղ Նուարդը` …, իսկ Շամիրամը` … լեզվի խորհրդանիշն է:
 4. Երբ Արտաշեսը հրաժարվում է վերադարձնել ալանների …ին, արքայադուստր …ը դիմում է նրան:
 5. Տողերը ճիշտ հաջորդականությամբ դասավորել:
  • Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրէն դիւցազանց՝
  • Տալ զպատանիդ.
  • Քեզ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս,
  • Որ յաղթեցիր քաջ ազգին Ալանաց՝
  • Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել։
  • Կամ ծառայեցուցանելով ի ստրկաց կարգի պահել,
  • Տալ զպատանիդ.
  • Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրէն դիւցազանց՝
  • Զայլոց դիւցազանց զարմից բառնալ զկենդանութիւն,
  • Եւ թշնամութիւն յաւիտենական
  • Ե՛կ հաւանեա՛ց բանից աչագեղոյ դստերս Ալանաց՝
 6. Տողերը դասավորել հաջորդականությամբ:
 • Եւ շատ ցաւեցոյց զմէջք փափուկ օրիորդին,
 • Եւ անցեալ որպէս զարծուի սրաթեւ ընդ գետն,
 • Եւ ձգեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն`
 • Հեծավ արի արքայն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ,
 • Արագ հասուցանելով ի բանակն իւր:
 • Եւ հանեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն,
 • Ընկեց ի մէջք օրիորդին ալանաց,

7. Լրացնել բաց թողնվածները:

Ոսկի … էր տեղում Արտաշեսի փեսայության պահին,

… էր տեղում Սաթենիկի հարսնության պահին։

8. Արտաշեսը որդուն անիծում է, որ երբ նա դեպի Մասիս որսի գնա, …:

9. Կազմել նախադասություններ` գործածելով հետևյալ հայտնի արտահայտությունները.

 • սիզիփոսյան աշխատանք,
 • դանայան տակառ,
 • աքիլլեսյան գարշապար,
 • տրոյական ձի:

10. Գտնել ավելորդաբանությունները:

 • Իմ սեփական աչքով եմ տեսել:
 • Իմ ականջներով եմ լսել:
 • Նոր մի հատ մարդ անցավ:
 • Երգը դա իմ կյանքն է:
 • Կրկին անգամ ստում ես ինձ:
 • Տան կտուրը դեղին գույնի էր:
 • Զորքը անմիջապես հետ նահանջեց:

11. Կազմել նախադասություններ` գործածելով հետևյալ դարձվածքները:

 • Եփած հավի ծիծաղը կգա,
 • առյուծի բաժին,
 • գրպանում մկներ խաղալ,
 • կոկորդիլոսի արցունքներ թափել,
 • ահա թե որտեղ է թաղված շան գլուխը,
 • գայլի ախորժակ:

Ազատ օրերի համար

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s