Օ-Ո ձայնավորների ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը:

Բառասկզբում օ լսելիս գրվում է օ:

Օրինակ` Օվսաննա, օծանելիք, օրագիր:

Բացառություն են կազմում ով և ովքեր բառերը:

Բառամիջում օ լսելիս գրվում է օ միայն այն դեպքում, եթե այն առանձին արմատի սկզբնատառ է:

Օրինակ` ընդօրինակելի, առօրյա, անօթևան:

Մյուս բոլոր դեպքերում բառամիջում և բառավերջում օ լսվելիս գրվում է ո:

Բառասկզբում վօ լսվելիս գրվում է ո:

Օրինակ` Ոսկան, որսորդ, ոճիր:

Օտարալեզու բառերի սկզբում լսվող վօ հնչյունակապակցությունը գրվում է վո տառով:

Օրինակ` Վոլգա, Վոլոդյա, վոկալ:

Այս կանոնին չեն ենթարկվում հնագույն ժամանակներից եկած անունները: Օրինակ` Ոդիսևս:

Բարդ և ածանցավոր բառերում ո տառով սկսվող արմատների ուղղագրությունը պահպանվում է նույնությամբ:

  • Ո տառը արտասանվում է վօ, եթե նրան նախորդում է ձայնավոր:
  • Ո տառը արտասանվում է օ, եթե նրան նախորդում է բաղաձայնը:

Օրինակ` անփոխարինելի, որս, ձկնորս:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s