Ը ձայնավորի ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը

Բառասկզբում ը լսվելիս գրվում է ը:

Բառասկզբում սպ, սկ, ստ, սփ, սթ, զբ, զգ և շտ հնչյունակապակցություններից առաջ լսվում է մի թույլ ը, բայց չի գրվում:

Օրինակ` զբաղվել, սկսվել, սթափվել:

Բացառություն է կազմում ըստ բառը:

Բաղաձայնների միջև սովորաբար լսվում է ը, բայց չի գրվում:

Օրինակ` դիմագծեր, թնդալ, թվալ, հրաշք:

Բառամիջում ը լսվելիս գրվում է ը միայն այն դեպքում, եթե այն մի առանձին արմատի սկզբնատառ է:

Օրինակ` անընդունակ, դասընկեր, համընդհանուր:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s