Մեր դասաժամը (սեպտեմբերի 19)

  1. Պատմում և վերլուծում ենք «Արտասովոր դատ» ճապոնական ժողովրդական հեքիաթը:
  2. Ի՞նչ է սովորեցնում մեզ հեքիաթը:
  3. Ինչո՞ւ այդ դատը կոչվեց արտասովոր:
  4. Հիշել ասացվածքներ, որոնք կբնութագրեն հեքիաթը:
  5. Շարունակում ենք խոսել վանկի մասին:
  6. Վերականգնել վանկատված բառերը և հասկանալ, թե գաղտնավանկի ը հնչյունը որ դեպքում է բառի սկզբում լինում:

Ա.սըր-բել, սըխ-տոր, սը-լա-նալ, գըր-կել, զը-մըռ-սել, շը-վա-րել, շը-նոր-հել:

Բ. Ըս-կիզբ, ըսկ-յուռ, ըս-պա-սել, ըս-պի-տակ, ըս-տա-նալ, ըս-տու-գել, ըզ-բաղ-մունք, ըզ-բո-սանք, ըւզ-գալ, ըզ-գույշ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s