Մեր դասաժամը (սեպտեմբերի 17)

  1. Պատմում և վերլուծում ենք «Վադուայե» ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթը:
  2. Ի՞նչ բառերով կբնութագրեք Վադուայեին:
  3. Ինչպե՞ս կբացատրեք «խեղճ» բառի գործածությունը հեքիաթում:
  4. Հայկական որ՞ հեքիաթի սյուժեն կհամեմատեք այս պատմության հետ:
  5. Սովորում ենք հաշվել բառերի տառերն ու հնչյունները:
  6. Գրել տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները (փակագծերում տրված է, թե քանի հնչյուն կա):

Օրինակ` եղևնի (7)- յ, ե, ղ, ե, վ, ն, ի:

Տաթև (5), ամենաերկար (11), երևալ (7), որևէ (6), երանգավորել (12) , որկոր (6), անողնաշար (9), ամենաողորմելի (14):

Լրացուցիչ կրթություն

  • Գրի առնել հայերեն որևէ երգի կրկներգի բառերը, որոշել, թե դրանցից յուրաքանչյուրը քանի տառ ու հնչյուն ունի, ինչպես նաև պարզել, թե կրկներգի հատվածում քանի բաղաձայն ու ձայնավոր կա։
  • Հաշվել տրված բառերի հնչյունների ու տառերի քանակը:

Չնաշխարհիկ, սերկևիլ, շնորհակալ, եռատերև, քարայր, Եվրոպա:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s