Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում

Ժամաքանակը՝ 20 ժամ (1 կրեդիտ), տևողությունը՝ 22.08 -5.09 

Երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը՝ 14:30-16:30: 

Վայրը՝ Մայր դպրոց, ՏՏ լաբորատորիա 

Վերապատրաստող՝ Հերմինե Անտոնյան

Վերապատրաստման մոդուլը՝ հղումով

Ընդհանուր դասացուցակը՝ հղումով

Հաշվառման մատյան

Վերապատրաստման կենտրոնի բլոգը

Թեմա 1 (5 ժամ)․ Ուսուցման կառավարման համակարգերի (LMS) ֆունկցիոնալ հնարավորությունները և այդ միջավայրի կիրառումը էլեկտրոնային դասընթացի ստեղծման, կազմակերպման և կառավարման գործընթացում

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 2 (5 ժամ)․ Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, էլեկտրոնային մատյան 

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 3 (4 ժամ)․ Թվային առաջադրանքների ստեղծումը ուսուցման կառավարման համակարգերի թվային գործիքների միջոցով 

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 4 (2 ժամ)․ Առցանց գրատախտակի գործիքակազմը

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 5․ Կրթական կայքերի էությունը, օգտագործման առանձնահատկությունները, ընձեռած հնարավորությունները