Ուսումնասիրություններ

Իմ ուսումնասիրությունների շրջանակը հիմնականում ներառում է լեզվաբանական, թարգմանաբանական ու արդի գրականագիտական ոլորտները: