Նախագծեր

Այս էջում ներկայացված են 2020-2021 ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացված նախագծերը, որոնց արդյունքները կցված են տվյալ նախագծի, ամսվա, ուսումնական շրջանների հաշվետվություններին:

Առաջին ուսումնական շրջան

Սեպտեմբերյան նախագծեր

Հոկտեմբերյան նախագծեր

Հոկտեմբերի 15-30

Հոկտեմբերի 1-15

Նոյեմբերյան նախագծեր

Դեկտեմբերյան նախագծեր

Երկրորդ ուսումնական շրջան

Երրորդ ուսումնական շրջան

Փետրվարյան նախագծեր

Մարտյան նախագծեր

Ապրիլյան նախագծեր

Ճամփորդական նախագծեր

Մայիսյան նախագծեր

Ճամփորդական նախագծեր

Չորրորդ ուսումնական շրջան

Հանդիպումներ, վարպետության դասեր

Ուսումնական նախագծերներկայացումներ

Ճամփորդական նախագծեր