Հաշվետվություններ. 2020-2021

Այլ աշխատանքներ

Ամփոփում

2020-2021 ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողների հետ իրականացրել ենք օրացուցային և ոչ օրացուցային տարբեր նախագծեր հայոց լեզվից և գրականությունից: Վերը բերված են ուսումնական շրջանների նախագծային հաշվետվությունները: Իրականացված նախագծերին կարող եք ծանոթանալ նաև այստեղ՝ ուսումնական տարվա նախագծերի բաժնում: