Լրացուցիչ կրթության փաթեթ

Ուսումնական առաջին շրջան

Սեպտեմբեր

 • Ընտրում ենք դերանուն-թեմաներից մեկը և ստեղծագործում:
  • Մենք
  • Ինչո՞ւ
  • Նրանք
  • Ոչ ոք
  • Ինչպե՞ս
  • Միմյանց
  • այլ
 • Ընթերցում ենք Կոմիտասյան նամականին և ընտրում նամակներից մեկը:
  • Նամակներից մեկը ձայնագրություն ենք դարձնում:
  • Ձայնագրությունը տեղադրում ենք բլոգում:
 • Պատրաստում ենք Ստեփան Զորյանի «Տխուր մարդիկ» շարքի պատմվածքներից մեկի ձայնագրությունը կամ տեսանյութը.
 • Պատրաստում ենք անհատական ուսումնասիրություններ՝ «Ամենօրյա նամակագրությունս ընկերներիս հետ».
  • Գրում ենք մեր ամենօրյա առցանց նամակագրության առանձնահատկությունների մասին:
  • Ինչ սխալների ենք հաճախ հանդիպում ստացած նամակներում:
  • Որքանով ենք հետևում ուղղագրական, կետադրական կանոններին:
  • Ինչ չափով ենք կիրառում ձայնային հաղորդագրություններ:
  • Ինչ դեր ու տեղ ունեն էմոջիներն ու ոչ գրային այլ տարրերը մեր նամակներում:
 • Փորձում ենք գրել ինքնատիպ պաշտոնական նամակ: Առաջարկում եմ տարբերակներ.
  • Նամակ գիշերօթիկ ուսումնարանի տնօրինությանը (հիշելով «Ջերմաչափը» պատմվածքը)
  • Բացատրական նամակ՝ ուղղված օրիորդ Մարիամին (հիշելով «Օրիորդ Մարիամը» պատմվածքը)
  • Նամակ Հոգվարթսի կախարդության դպրոցի ղեկավարությանը (հիշելով «Հարրի Փոթեր» վիպաշարը)
 • Պատկերացրո´ւ, որ ունես երազանքդ իրականացնելու հնարավորություն, բայց հազարներից ընտրելու են միայն ամենաարժանիին: Գրի´ր նամակ՝ ցույց տալով, որ հենց դու ես արժանի դրան՝ նշելով առավելություններիդ մասին: Վերնագիրն ինքդ կորոշես:
 • Ընտրում ենք թեման, ուսումնասիրում և շարադրում մտքերը:
  • Թե ինչպես է փոխվել նամակը ժամանակի ընթացքում
  • Նամակների կարևորությունը մեր կյանքում
  • Ձայնային նամակների յուրահատկությունները
  • Բաց նամակներ. ինչով են յուրահատուկ
  • այլ
 • Առաջարկվող վերլուծական աշխատանքների թեմաներ (Ստեփան Զորյան).
  • Դավիթ Դանիելյանը՝ տխուր մարդ
  • Ինչո՞ւ էր պետք կամաց խոսել
  • Ֆիզիկական ցավով տխուր մարդը. համեմատություն զորյանական մյուս տխուր մարդկանց հետ
  • Տխուր մարդիկ «Ճաշ» պատմվածքում
  • Ճաշի կարևորությունը Լևոն Ազիզյանի կյանքում
  • Լևոն Ազիզյանի հոգսերն ու վշտերը
  • «Ճաշ» պատմվածքի հերոսների ամեն օրը
  • Ինչով էր օրիորդ Մարիամը նման մյուս տխուր մարդկանց
  • Օրիորդ Մարիամի մտատանջությունները պատմվածքում
  • Թե ինչպիսին կդառնա օրիորդ Մարիամը պատմվածքի դեպքերից հետո
  • Չարդարացված ակնկալիքների ցավը տարբեր ստեղծագործություններում
  • Թե ինչու էր Ջերմաչափը տխուր մարդ,
  • Ջերմաչափն ու աշակերտները
  • Ուսումնարանը Ջերմաչափի կյանքում
  • Ինչն էր սխալ Ջերմաչափի կյանքում
  • այլ

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

 • Կընտրես ամանորյա որևէ հետաքրքիր տեղեկատվական կամ գեղարվեստական տեքստ և կթարգմանես հայերեն:
 • Ամանորյա ստեղծագործական աշխատանքների թեմաներ.
  • Մեր ընտանիքի ամանորյա ավանդույթները
  • Ամանորն ավելի լավը կարող է լինել…
  • Ամանորյա նվերներն ու ես
  • այլ
 • Առաջարկվող վերլուծական աշխատանքների թեմաներ (Գրիգոր Զոհրապ).
  • Կարևոր դասեր «Ճոկո» նովելից
  • Իրեն չսիրել պահանջող աղջիկը «Ճոկո» նովելում
  • Ճոկոները տարբեր ստեղծագործություններում
  • Հրապուրիչ անհասանելին և ձանձրալի հասանելին տարբեր ստեղծագործություններում
  • Երջանիկ մահվան մեկնաբանությունները նովելում
  • Իմ կարծիքը նովելի հերոսուհու մասին
  • Բժշկի և տիկնոջ տեսակետները կյանքի մասին
  • այլ
 • Առաջարկվող վերլուծական աշխատանքների թեմաներ (Օ. Հենրի).
  • Տերևաթափը Ջոնսիի ներաշխարհում
  • Ջոնսիի վերջին տերևն ու Պլացեբոյի էֆեկտը
  • Ուայլդի սոխակը և Օ. Հենրիի ծերուկ Բերմանը
  • Ծերուկ Բերմանի գլուխգործոցը և Ջոնսիի հիվանդությունը
  • այլ
 • Առաջարկվող վերլուծական աշխատանքների թեմաներ (Օսկար Ուայլդ).
  • Ուայլդի հեքիաթի առանձնահատկությունները
  • Սոխակը և տղան. սիրո տարբեր ընկալումները
  • Սոխակի կերպարը հեքիաթում
  • Հեքիաթի վարդը և ինձ ծանոթ մյուս վարդերը
  • Սոխակը և վարդի պահանջները
  • այլ
 • Զոհրապի մասին նյութերն ընթերցելով՝ առանձնացրո´ւ քեզ համար սիրելին և ներկայացրո´ւ ձայնագրությամբ:

Ուսումնական երկրորդ շրջան