Գիտական

ԿԵՐՊԱՐԱԿԵՐՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ս. ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ
«ԽՈՍԵ՛Ք, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ» ՊԱՏՄԱՎԵՊՈՒՄ
(120-132)