Վերապատրաստում

Վերապատրաստման դասընթացների ծրագրերը

  1. Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն
  2. Տեղեկատվական և հաղորդակացական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում
  3. Տարիքային հոգեբանություն
  4. Դիրքորոշում և արժեք
  5. Համընդհանուր ներառում
  6. Գնահատում
  7. Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները
  8. Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա

Աշխատակարգ