Անիմացիոն կրթություն

Դիտել հեքիաթի անիմացիոն տարբերակը:

 1. Ի՞նչ դաս քաղեցիր հեքիաթից:
 2. Ի՞նչպես կբացատրես վերնագիրը:
 3. Առանձնացնել լսած անհասկանալի բառերը և գտնել դրանց բացատրությունները:
 4. Մի քանի բառով բնութագրել հերոսներին:

Դիտել հեքիաթի անիմացիոն տարբերակը:

 1. Ի՞նչ դաս քաղեցիր հեքիաթից:
 2. Ի՞նչպես կբացատրես վերնագիրը:
 3. Առանձնացնել լսած անհասկանալի բառերը և գտնել դրանց բացատրությունները:
 4. Մի քանի բառով բնութագրել հերոսներին:

Դիտել հեքիաթի անիմացիոն տարբերակը:

 1. Ի՞նչ դաս քաղեցիր հեքիաթից:
 2. Ի՞նչպես կբացատրես վերնագիրը:
 3. Առանձնացնել լսած անհասկանալի բառերը և գտնել դրանց բացատրությունները:
 4. Մի քանի բառով բնութագրել հերոսներին:

Դիտել հեքիաթի անիմացիոն տարբերակը:

 1. Ի՞նչ դաս քաղեցիր հեքիաթից:
 2. Ի՞նչպես կբացատրես վերնագիրը:
 3. Առանձնացնել լսած անհասկանալի բառերը և գտնել դրանց բացատրությունները:
 4. Մի քանի բառով բնութագրել հերոսներին:

Դիտել հեքիաթի անիմացիոն տարբերակը:

 1. Ի՞նչ դաս քաղեցիր հեքիաթից:
 2. Ի՞նչպես կբացատրես վերնագիրը:
 3. Առանձնացնել լսած անհասկանալի բառերը և գտնել դրանց բացատրությունները:
 4. Մի քանի բառով բնութագրել հերոսներին:

Դիտել հեքիաթի անիմացիոն տարբերակը:

 1. Ի՞նչ դաս քաղեցիր հեքիաթից:
 2. Ի՞նչպես կբացատրես վերնագիրը:
 3. Առանձնացնել լսած անհասկանալի բառերը և գտնել դրանց բացատրությունները:
 4. Մի քանի բառով բնութագրել հերոսներին: